Header Ads

Deccal'in çıkması ve İsa (a.s.) yeryüzüne inmesi, kıyamet alameti midir? | Akademi Dergisi

akademi dergisi, deccal, nuzülü isa, hz. isa, hadis-i şerif, ayet-i kerime, kıyamet, ebu hureyre, cizye, savaş, kıyamet alametleri, islam, şeriat, mehdi

Deccal'in çıkması ve İsa (a.s.) yeryüzüne inmesi, kıyamet alameti midir?

Ebû Hüreyre (r.a.) rivayet ediyor ki, resulullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

➥ "Dikkat edin! İsa bin Meryem ile benim aramda peygamber yoktur. Dikkat edin! O benden sonra ümmetimin içinde halifemdir (vekilimdir). Deccâli öldürecek, haçı kıracak. Cizyeyi (vergi) ve savaşı kaldıracak. Dikkat edin, sizden ona kavuşan selâm söylesin.''


Pek çok âyet-i kerime de, kıyametin kopacağı, insanlarla birlikte bütün kâinatın ölümü tadacağı bildirilmektedir. Yüce Allah, insanın ecelini ömrüne gizlediği gibi, kıyametin vaktini de kâinatın ömrüne gizlemiştir. Bununla beraber, kıyamete yakın onu haber veren bâzı alâmetler ortaya çıkacaktır. İşte bu alâmetlerden birisi de, hz. İsa'nın yeryüzüne inmesidir.

Yüce Allah ayet-i kerimesinde: 'İsa kıyamet için bir alâmettir.' buyurmuştur.

Hz. İsa'nın eliyle bir mucize eseri olarak ölülerin hayat bulması, öldükten sonra dirilmeye bir delil teşkil ettiği gibi, onun semâdan yeryüzüne inmesi de, kıyametin yaklaştığını gösteren alâmetlerdendir. Nitekim hz. İsa'nın yeryüzüne inmesinin kıyamet alâmetlerinden olduğunu ifâde eden pek çok hadis-i şerif vardır.

Bunlardan bâzıları şu mealdedir:

''Sizler on alâmeti görmedikçe hiçbir zaman kıyamet kopmaz.... ''İsa'nın (a.s.) inmesi.''

''Hayatım kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki, Meryem oğlu İsa'nın âdil bir hâkim olarak içinize inmesi yakındır.''

''Meryem oğlu İsa sizin yanınıza indiği zaman, devlet başkanınız kendinizden, namazda imamınız olduğu 'İsa da (a.s.) namazınıza uyduğu' zaman bakalım nasıl olursunuz.'

İşte peygamberimiz (s.a.v.) yukarıdaki hadislerinde de, hz. İsa'nın ineceğini, Deccali öldüreceğini, haçı kıracağını, cizyeyi ve savaşı kaldıracağını bildirmektdir. Müsned'de geçen bir rivayette ise bunlara ilâveten, yer yüzüne emniyet ve güvenin yerleşeceği, devenin arslanla, kaplanların sığırlarla, koyunun kurtlarla otlayacağı, çocukların yılanlarla oynayacağı, bunların birbirlerine zarar vermeyeceği, Allah'ın dilediği bir müddet yeryüzünde kalacağı, sonra vefat edeceği bildirilmektedir.

Hadiste ifâde edilen Deccal de, yine kıyametin büyük alâmetlerindendir.

Kıyametten bir müddet önce çıkacak, büyü ve yalanlarla hakkı bâtıl ile karıştıracak, hakkı bâtıl, bâtılı hak olarak gösterecek, münâfıklık ile iş görecek ve insanlara 'Ben sizin rabbinizim.' diyecek bir yalancıdır.

İfâde edilen haçın kırılması, domuzun öldürülmesi, cizyenin kaldırılması, Müslümanların yayılacağının işaretidir. Devenin arslanla, kaplanların sığırlarla, koyunların kurtlarla otlaması, çocukların yılanlarla oynaması ise; emniyetin yerleşeceğinden ve kimsenin kimseye zarar vermeyeceğinin işaretidir.

Demek oluyor ki; hz. İsa'nın kıyamete yakın yeryüzüne ineceği kesindir. Burada hatıra bir suâl geliyor: Resûlullah (s.a.v.) son peygamber olduğuna ve peygamberlik kapısı onunla kapatıldığına göre, bir peygamber olan hz. İsa'nın gönderilmesi nasıl olacaktır?

➥ ''Evet, peygamber efendimiz ile peygamberlik kapısı kapatılmıştır. O, 'hatemü'l-enbiyâ' dır. Ondan sonra bir peygamberin gelmesi düşünülemez. Zaten hz. İsa da bir peygamber olarak değil, peygamberimize ümmet olarak gelecek ve onun şeriatı ile amel edecektir. Nitekim peygamberimiz bir hadislerinde: 'Eğer İsa hayatta olsa, bana uymaktan başka birşey yapmaz.' buyurmuştur.

Müslim'de yer alan başka bir hadiste de, hz. İsa'nın sünnet-i seniyyeye tâbi olacağı açıkça bildirilmektedir.

Alimler de bu konuyla ilgili olarak şöyle derler:

➥ ''Hz. İsa, şeriat-ı Muhammediye'yi tekrar ve tecdidle (yenilemekle) görevlidir. İslâm ile amel edecek tek peygamber hz. İsa'dır. O, dinin hor ve hakir görüldüğü, itildiği bir zamanda gelip, âdil bir hâkim olarak vazife yapacaktır. Yeryüzüne inmeden önce, o günün şartlarında İslâm ile ilgili, gerekli her türlü bilgiyi öğrenmiş olarak gönderilecek ve geldiğinde bunları tatbik edecektir.'

Fıkh-ı Ekber, Aliyyü'l-Kârî şerhinde de, İsa'nın (a.s.) hz. peygamberin şeriatına uyduğu ortaya çıkması için, Mehdî (a.s.)'ye uyacağı ve onun ardında namaz kılacağı şeklinde bir hadise yer verilmektedir.

Zaten izahını yaptığımız hadiste de, peygamberimiz İsâ'ın (a.s) kendisinin halifesi olacağını bildirerek bu konuya açıklık getirmektedir.

(Mûcemu's-Sağîr)

| Akademi Dergisi


BU YAYINIMIZI SOSYAL AĞLARDA PAYLAŞMAYIN, çünkü CIA SANSÜRLEYECEK ve kimse görmeyecek.

Bizi, gerçek sahibi CIA olan Facebook başta olmak üzere, Amerikan sosyal ağlarının  ve video kanallarının hiçbirinde sağlıklı/sansürsüz/özgür bir şekilde takip edemezsiniz. Senelerdir sansürleniyoruz ve bunu yüzlerce somut teknik delil ile, ayrıca binlerce kişinin şahitliği ile ispat edebiliyoruz. Buradaki yayınlarımızı/videolarımızı da Amerikan sosyal ağları üzerinden yaymayı başaramazsınız.

BİZİ TELEGRAM GRUBUMUZDAN TAKİP ETMELİSİNİZ

Paylaşımlarımızı anında görüp takip etmenin tek sağlıklı yolu Telegram grubumuza üye olmanızdır. WhatsApp'ın da gerçek sahibi CIA'dır ve Telegram, WhatsApp'ın alternatifi olan bir yazılımdır, bize has ve tarafımızdan üretilen bir yazılım değildir. Dünyada, onlarca devlette yüz milyonlarca kişi tarafından güvenle kullanılır. Güncel paylaşımlarımızdan anında haberdar olmak için www.telegram.org adresinden, kullandığınız cihaza uygun olan bir uygulamasını kurup, şuradaki Telegram kanalımıza takipçi olabilirsiniz: http://www.t.me/AkademiDergisi
 
Blogger tarafından desteklenmektedir.