Header Ads

Bir Süleymancıdan Talha Uğurluel'e: Bomboşsun, uyduruyorsun, dar'ül harp gerçeğini öğren, öğret | Mehmet Fahri Sertkaya

akademi dergisi, Mehmet Fahri Sertkaya, talha uğurluel, darul harp fıkhı, cizye, zimmi, osmanlı devleti, süleymancılar, süleymanlılar, gerçek yüzü, II. Abdülhamid Han,

Talha Uğurluel, Akademi Dergisi'nden Mehmet Fahri Sertkaya'ya hiçbir karşılık veremeyip panikle Twitter profilini engellemek zorunda kaldı. Oysa kendisine hakaret de edilmemiş, seviyesiz bir kaşılık da verilmemişti. Pekiyi, çok büyük bir değer gibi pazarlanan ve ehl-i sünnet itikadını bozmak için çırpınanların televizyon kanallarına ve programlarına sık sık davet edilen Talha Uğurluel, neden birkaç dakika içinde böyle bu kadar aciz kaldı ve çaresizce Mehmet Fahri Sertkaya'nın Twitter profilini engelledi...
Bu videoyu izlediğinizde hem Talha Uğurluel'in ne kadar samimiyetsiz ve kendi sahasında bile ilimsiz/birikimsiz biri olduğunu, hem de onlarca yıldır cahilce iddialar ile karalanan Süleymanlıların her meselede olduğu gibi dar'ül harb meselesinde de nasıl da isabet halinde olduğunu göreceksiniz. Memleketimizde, unutulmuş tarihi ve ilmi gerçekleri anlatmak iddiası ile meydana çıkmış kişiler bile bomboşlar ya da samimiyetsizler. Osmanlı'dan bahsederken zimmi ve cizye diyemiyorlar, bunlardan bahsetmek istemiyorlar. Sanki bunlar Müslümanlar için yüz karası şeyler. 

Oysa İslam devleti, Müslümanların devletidir. Sadece Müslümanlar memur, memure, asker, subay, idareci olabilir. Gayr-i Müslimlerden ehl-i kitap olanlar ise ya İslam'ı kabul ederler ya İslam devletine cizye denilen vergiyi verirler ya da Müslümanlarla savaşarak ölürler. Ya da kaçabilenin yolu açık olsun. Cizye verip İslam devletinde yaşamaya razı olurlarsa, kendilerine zimmi denir ve din, inanç, ifade, ibadet, eğitim, ticaret hürriyetleri verilir. Kendi dinlerini özgürce yaşarlar. Bu uygulama ise İslam dinin emridir. Osmanlıya has değildir. Bu husus, İslam dininin en temel ve meşhur hususlarından biridir. Bütün muteber eserlerde bu hususa dair sağlıklı bilgi bulabilirsiniz. Tevbe suresi 29. ayetinin tefsirine de bakabilirsiniz. 


Konuyla alakalı olarak ayrıca şu videoyu izlemelisiniz.

Toplum içinde Süleymancılar denilen Süleymanlılar cemaati ve ayrıca Süleyman Hilmi Tunahan (k.s.) hazretleri hakkında en doğru bilgileri şuralardan alabilirsiniz: 

➥ İlmi meseleler, sohbetler, nasihatler: http://www.SuleymancilarCemaati.com 

Siyasi ve tarihi meseleler: http://www.SuleymanHilmiTunahan.co 


Blogger tarafından desteklenmektedir.