Header Ads

Bu ülkedeki kripto Yahudi, kripto Ermeni, Alevi dayanışması derhal bozulmalı/dağıtılmalı... | Mehmet Fahri Sertkaya

akademi dergisi, Mehmet Fahri Sertkaya, sabetaycılık, aleviler, kripto Ermeniler, kripto Yahudiler, haber türk, masonlar, siyonist basın, medya, bilinmeyen gerçekler,
 
Niye böyle oluyor?

Her mazlumun hakkı savunulmalı ve hassasiyet gösterilmelidir ama nedense mazlum Alevilerden, Sabetaycı gizli Yahudilerden, gizli Ermenilerden ve Masonlardan olunca, bir başka hassasiyet oluyor. Niye böyle oluyor? Bu ülkenin asli unsuru ve ezici çoğunluğu olan Müslümanlar için aynı hassasiyet neden yok?
Şu çirkinliğe, çifte standarda, hukuksuzluğa bir son verilmeli. Özgecan gibi, Palandöken de Alevi... Bu ülkede onlar gibi yüzlerce mazlum mesele bile edilmedi, edilmiyor. Hatta hamileler çocuklarını gözaltında iken ya da ceza evlerinde düşürdüler de, Transporter'lar ile kaçırılıp hukuksuzca infaz edildiler de, bu sözde Türk basın ve medyası neredeydi?

Sabetaycılara ait olan ve çalışanları da büyük oranda Sabetaycı gizli Yahudiler olan HaberTürk'e hukuki müdahale yapılmalı. Bu ülkedeki kripto Yahudi+kripto Ermeni+Alevi dayanışması, bu dayanışmanın devlet erkine, basına, medyaya, eğitime, sanayiye yansıması/uzantıları/kadroları, yani gerçek paralel devlet, derhal bozulmalı/dağıtılmalı/yargılanmalı, vatandaşlarımıza gerçekler anlatılmalıdır.
 
Blogger tarafından desteklenmektedir.