Header Ads

Sünni camia, Milli Görüşçüleri dalalet fırkası olarak değerlendirmek ve zararlarına mani olmak için seferber olmak zorundadır. | Mehmet Fahri Sertkaya


Zilli Görüşçülerin büyük kısmının, Ehl-i Sünnet itikadından ayrıldıkları, dalalet fırkasından oldukları, medenice münazara edilip ilmi delilleri ile izah ve ispat edilmeli, bu memleketin Sünni Müslümanları, sonsuz felakete de götüren bu tehlikeye karşı bilinçlendirilmelidir. 

Bu teşkilatın içinde artmaya devam eden Vehhabi, Selefi, Şii, modernist, mezhepsiz dalalet ehli kişilerden, hususiyetle basın ve medyada faaliyette olanlarına, İslam hukukunun gereğince, mevcut küfür sisteminin hukuk düzeninin de izin verdiği ölçüde, sert tepki gösterilmelidir. 

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun "İslam birliğini İran'dan başlatacağız'' mealindeki açıklamasına, Yavuz Sultan Selim Han hazretlerinin ruhaniyetini bile AKPKK suç, terör ve ihanet örgütünün menfaatine alet edecek kadar seviyesizleşen sözde Ehl-i Sünnet müdafii Ahmet Şimşirgil'in neden itiraz etmediği ve sessiz kaldığı üzerinden bir münazara tertip edilerek, bu hayırlı mücadeleye başlanabilir.

Bu memleketin Müslüman gençlerine, İslamcılığın Müslümanlık olmadığını, siyasi partici bir zihniyete sahip olmak zorunda olmadıklarını, hatta siyasi particiliği gönülden tasvip ederlerse küfre gireceklerini, Erbakan'ın boş adamın teki olduğunu, teşkilatının büyük oranda dalalet fırkası olduğunu, Vehhabiliği, Selefiliği, mezhepsizliği, mealcilik akımını, Kur'aniyyun akımını, Humeyni denilen pisliğin gerçekte CIA casusu bir mülhid olduğunu, İran'ın tarih boyunca ve bu gün ne durumda olduğunu, "İslam cumhuriyeti" tabirinin bile küfür olduğunu, İslam'da cumhuriyet ve demokrasi olmadığını, cahillerin seçme ve seçilme hakkı olmadığını, kadınların seçme ve seçilme hakkı olmadığını ve çok daha fazlasını artık yüksek sesle anlatan birileri olmalı. 

İhsan Şenocak'ın, Nurettin Yıldız'ın, Cübbeli Ahmet Hocanın, Ebubekir Sifil'in bile itikatlarının düzgün olmadığını, ehli sünnet olmadıklarını hatta çok kritik anlarda çok sayıda nifak alameti sergilediklerini, ilmi cihetten, somut ispatları ile, medenice anlatan birileri olmalı...


Dikkat! Gerçek sahibinin CIA olduğu ispat edilmiş olan Facebook ve benzeri Amerikan menşeli sosyal ağlar bizi uzun yıllardır sansürlüyor. Bu yayını paylaşıp, söz konusu sosyal ağlar üzerinde yaymayı, duyurmayı başaramayacaksınız. Ayrıca bu sosyal ağlardaki sayfalarımıza takipçi olduğunuzda, paylaştıklarımızın çoğunu göremeyeceksiniz. Bu, son sekiz senedir bu şekilde. Bu nedenle bizi, Akademi Dergisi'ni ve Mehmet Fahri Sertkaya'yı, farklı konudaki yüzlerce sitelerimizin bütün yayınlarını Telegram kanalımızdan takip etmenizi tavsiye ederiz: www.t.me/AkademiDergisi

(Takipçiler birbirinin isim ve telefon numaralarını bile göremez. Çok güvenli ve huzurlu bir ortamdır.)

Blogger tarafından desteklenmektedir.