Header Ads

Nedir bu Nevruz? Türkün bayramı mı, Kürdün bayramı mı? Müslümanın bayramı mı? | Akademi Dergisi

akademi dergisi, ateşperest, fıkıh, küfre sebep olanlar, küfür, mihrican, müslüman genç, nevruz, noel, şiilik, türklerin bayramı, yılbaşı, bahar bayramı, ehl-i sünnet, nevruz nedir, müslümanın bayramı m?, kürdün bayramı mı?, türkün bayramı mı?, ramazan bayramı, kurban bayramı,  fıkıh, bahar bayramı

Nevruz Kürtlerin bayramı mıdır, Türklerin bayramı mı?

Nevruz, İslam'dan önce Türklerin de Kürtlerin de, Acemlerin de, başka milletlerin de kutladığı bir bayramdır. Lakin İslam'ı seçen Türkler de, Kürtler de, diğer milletler de, Nevruz'u terk etmişlerdir. Çünkü Resûlüllah (s.a.v.) efendimiz, 

➥“Allah teâlâ size, o iki bayram günlerine (yani nevruz ve mihricana) karşılık, onlardan daha hayırlı iki bayram gününü (yani ramazan ve kurban bayramlarını) ihsân etti.” buyurmuşlardır. 

Böylece hangi ırkta olurlarsa olsunlar Müslümanların, ne 21 marttaki nevruz ne de 21 eylüldeki mihrican kutlamaları ile alâkaları kalmamıştır.

NEVRUZUN NOELDEN FARKI YOK!

Dini açıdan bakıldığında, Nevruz kutlamak ile Noel kutlamak arasında hiçbir fark yok. 

Nevruz gayr-i islamidir. Biz müslümanların kıymet verdiği bir gün ve bayram değildir. 

Nev-rûz, iki kelimeden oluşan Farsça bileşik bir isimdir ve “yeni gün” demektir.

Mart ayının yirmi birinci gününde güneşin koç burcuna girmesi, eski Türkler’de ve İranlılar’da özel bir gün sayılmış, çeşitli kutlamalar yapılagelmiştir.

İran’ın ateşperest inancından kalma bir hususiyeti olarak nevrûz, gitgide dînî kimlik kazanmıştır. Ve hâlen Şîîlik’te nevruzun önemli bir yeri vardır.

Yılbaşı, noel kutlamaları gibi, bu günlerin de İslâm’da bir yeri ve değeri yoktur. Bilakis dinî bakımdan büyük sakıncaları, tehlikeleri vardır. Zira gayr-i müslimlere ait âdet, töre ve merâsimlere katılmak ve onları taklitten doğan günahların temizlenmesi ancak cehennem ateşiyle mümkündür. 

O bakımdan mü’minler, bu gibi “kutlamalar”a iştirak şöyle dursun, yapılanları kalben dahi tasvip etmezler.

Enes b. Mâlik'ten (Allah ondan râzı olsun) rivâyet olunduğuna göre o şöyle demiştir:

➥ "Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- (hicretten sonra Mekke'den) Medine'ye geldiklerinde, Medinelilerin (Nevruz günü ile Mehricân günü diye) eğlendikleri iki günleri vardı.

Rasûlullah (sallallahü aleyhi ve sellem):

➥ Bu günler nedir? Diye sordu.

Medineliler:

➥ Biz (İslâm'dan önce), câhiliye devrinden beri bu günlerde eğleniriz, dediler.

Bunun üzerine Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurdu

➥ Şüphesiz Allah size, o iki günün yerine daha hayırlı olan iki bayramı: Kurban bayramı ile Ramazan bayramını vermiştir." (Ebu Davud; hadis no: 1134. Nesâî; hadis no: 1556. )

Ayrıca daha fazla malumat ve delil için, Ömer Nasûhi Bilmen merhumun Büyük İslâm İlmihalinin 169. sayfasına ve büyük İslam alimi Celâlüddin-i Suyuti'nin Câmiu’s–Sagîr isimli eserinin 3. cilt 454. sayfasına bakınız

Tarihten siyasete, ilimden teknoloji ve bilime, sanattan edebiyata, kültürden sağlığa, onlarca farklı kategoride on binlerce kaliteli yayın Akademi Dergisi web sitesi ve video kanallarında... 

Video kanallarımıza abone olmayı, arkadaşlarınıza da tavsiye etmeyi unutmayınız!


DİKKAT! Bu yayınımızı, Facebook, Instagram, WhatsApp ve benzeri Amerikan/Siyonist menşeli ortamlarda paylaşırsanız, arkadaş listenize ya da takipçilerinize gerçekten gösterildiğinden ve taktik surette sansürlenmediğinizden emin olunuz. 

Blogger tarafından desteklenmektedir.