Header Ads

Bozuk tarikat İsmailağa'nın mensupları, mecbur kalarak da olsa, onlarca sene gecikmeli de olsa, ayara giriyorlar. Türkiye dar'ül harptir | Mehmet Fahri Sertkaya


akademi dergisi, Mehmet Fahri Sertkaya, fatih kalender, ismailağa cemaati, dar'ül islam, darul harp fıkhı, dar'ül harp, cübbeli ahmet hoca, sapıtanlar.com, süleymancılar, müslüman genç,


Büyük dönüşüm güçlenerek devam ediyor: 

➥ Bu sayfa İsmailağacı bir sayfa...

➥ Türkiye'nin İslam devleti olmadığını bunlara çoktan kabullendirmiştik de, keskin dönüş yapamıyorlardı. Şimdi ise biraz biraz dönüşüm süreçlerini yaşıyorlar. 

➥ Yetmeyip dar'ül harp fıkhını öğrenmek ve öğretmek için (çok yetersiz ve sorunlu da olsa) bir site ve sayfa dahi açtılar. 

➥ Türkiye dar'ül harp olduğu ve şeriatla idare edilmediği için, geçelim gayr-i müslimleri cezalandırmayı, müslümanlardan suç işleyenlerin bile cezalandırılamayacağını izah edip öğretmeye başladılar. Artık hadiselere ve şahıslara, ister istemez bu açıdan bakmaya mecbur kaldılar. 

➥ Malumunuz dar'ül harpte müslümanların siyasi otoritesi, devlet gücü yoktur. Bu nedenle bir müslüman bile dar'ül harpte zina etse, diğer müslümanlar onu recm edemezler. İçki içse sopa cezasını tatbik edemezler. Yani dar'ül harpte had ve ta'zir cezaları tatbik edilmez. 

➥ Aynı tesir bu bozuk tarikatın bütün mensupları üzerinde var, karşımızda Cübbeli dahil herkesin susup durmasının sebebi de bu ve boş yere direniyorlar. Direnmek isteseler de şartlar bunları da zorluyor ve Akademi çizgisine yavaş yavaaşşş giriyorlar. Nihayetinde bu hakikatleri kabullenince hem yollarının feyizsiz, nursuz, icazetsiz olduğu meydana çıkıyor hem de yarım asırdan fazladır yüksek sayıda Müslümanı çıkmazlara sürükledikleri, dünyalarını ahiretlerini mahvettikleri, hizmet diye rezillik sergiledikleri, akıllara zarar veballere girdikleri meydana çıkıyor. 

➥ Daha şu anda bile, eskiden olduğu gibi rahatça "Türkiye İslam devletidir. Refah partisi İslami partidir. Erbakan sakalsız evliyadır. Erbakan emir'ül mü'minindir. Ona oy vermek ve tabi olmak farzdır. Süleymancılar kafir partilerine oy verdiler." v.s. gibi küfre götüren, buram buram cehalet, samimiyetsizlik ve istikametsizlik kokan iddialarını dillendiremiyorlar.

Hatta bunların Kalender hocası da uzun zamandır Akademi tesirindedir ve birkaç senedir "İslami parti demeyelim kardeşlerim. Küfrün sistemine bağlı küfrün partisine İslami dersek imani bir sıkıntı olur" diye fetva veriyor eksik olmasın.

Blogger tarafından desteklenmektedir.