Header Ads

Kilisede namaz kılıp sonra Hristiyanlarla birlikte mezmur okuyanlara Ruhu'l Beyan tefsirinden bir cevap

video, videolar, nurculuk, said-i nursi, Fethullah Gülen, gülen cemaati, ruhul beyan, ismail hakkı bursevi, kur'an tefsiri, Müfessirler ve Tefsirleri, dinler arası diyalog,


(32.Kıssa)

"Kilisedeki ayine giden, ayine hürmet edip iştirak eden müslümanın kâfir olduğu"


Bu fakir der ki:

Kaadir olan Allâhü Teâlâ hazretleri, ona iyiliğini versin (Fethü'l-Karib’in sahibine müsamaha ve hoşgörüyle davransın), ondan bilindi ki, Rum diyarında (Anadolu'da) bazı Kıbtiler (çingeneler) İslâmiyetlerini izhar ediyorlar ve onların, güzel bir şekilde muhlislerin namazları gibi namaz kıldıkları ve ihlâs ehlinin oruçları gibi oruç tuttuklarını görüyoruz. Sonra bu kişiler, Hıristiyanların mevsimlerinde (merasim ve ayinleri döneminde) Kiliselerine giriyorlar. Onlar gerçekten bu davranışlarıyla mürted oluyorlar (dinden çıkıyorlar). Onların ölülerinin üzerine namaz kılmak sahih ve doğru olmaz; eğer onlar bu halleri üzerinde vefat ederlerse... Çünkü onların Kiliselere tazim ettiklerinde (saygı gösterdiklerinde) şüphe yoktur. Ve onların, Hıristiyanların belirli günlerinde ve gecelerinde fiilleriyle Hıristiyanlara katılıp onlara muvafık davrandıklarında da asla şüphe yoktur. Bundan dolayı onların küfürleri hakkında asla şüphe etmeyiz. Onların şehadet kelimesini getirmeleri âdetleri gereğidir. Onların âdetleri gereği şehadet kelimesini getirmeleri (ve hatta namaz kılmaları ve oruç tutmaları gibi) hiçbir şey, onların itikatlarında kendilerine fayda vermez.

Bu devrin âlimleri, (hoşgörü yaklaşımıyla) Hıristiyanların kiliselerine ta'zîm eden, Hıristiyanların belirli gün ve gecelerindeki merasim ve ayinlerinde Kiliselere giden Müslümanların küfürleri hakkında cehaletlerinden dolayı susmaktadırlar. Bundan Allâhü Teâlâ hazretlerine sığınırız.

(İsmail Hakkı Bursevi hazretleri, Ruhü’-l Beyan Tercümesi C:11 S:112)


***

ŞOK EDİCİ BİR VİDEO: Diyalog diye diye DİNDEN ÇIKTILAR | Nurcular kilisede putlara taptılar.


Blogger tarafından desteklenmektedir.