Header Ads

"Humeyni Müslüman değil."

"Humeyni Müslüman değil."

Aralık 1989'da Tercüman Gazetesinde, Süleymanlı Cemaatinin o zamanki idarecisi/ağabeyi merhum Kemal Kacar ile yapılan bir mülakattan alıntılanmıştır. 

Günümüzde CIA casusu olduğuna dair çok sayıda somut kanıtlar bulunan Humeyni'nin ve İran'ın sözde İslami devrimi hakkında, o tarihlerde Türkiye'deki diğer İslami cemaatlerin ciddi bir aldanışı söz konusu idi.


Özellikle de Erbakan'ın siyasi teşkilatlanmaları içinde bu çakma devrim ve bu itikadı küfre varacak kadar bozuk Humeyni, göklere çıkartılıyor ve Türkiye'deki Sünni müslümanlara örnek gösteriliyordu. Oysa İran'da bir asırdan fazladır devam eden Rus-Batı nüfuz mücadelesinde İslam'ın bir araç olarak kullanılmasına karar veren üst düzey Siyonistlerin bir taktiğinden başka bir şey değildi bu. Bu sözde İslami devrim o kadar "tadında" kuruldu ki, o gün bu gün hâlâ İran halkı arasında İslam kabul görmedi, yaşanmadı, yaşanmıyor ve devlet olarak İran, Sünni müslüman bölgelerinde bir CIA parmağı olmaktan öte bir şeye yaramadı.

O dönemde bu yanlış akıma set olmaya çalışan sadece birkaç kişi vardı ve bunlardan birisi de merhum Kacar'ın kendisi idi. 

Türkiye'nin o dönem en büyük ve etkili gazetelerinden biri olan Tercüman'da bu şekilde bir başlıkla, cesur, samimi ve dik bir duruşla bu oyunlara mani olmaya çalıştı. Tahmin edebileceğiniz gibi, küfrün hukukuna bağlı, tüzüğü bile diğer partilerle aynı olan bir partiyi bu ilimsiz bırakılmış müslümanlara "İslami parti" diye yutturan hokkabazlar, bu çıkıştan ve benzeri diğer ilmi ve hakkaniyetli çıkışlardan hep rahatsız oldular. Samimiyetle hakikate tabi olmak yerine, samimiyetsizce İslamcılık yaptılar. Halen de peşlerinden gidenler bunu yapıyorlar. 

Mehmet Fahri Sertkaya


***


Blogger tarafından desteklenmektedir.