Header Ads

Asosyalleri sevmeyin! | Mehmet Fahri Sertkaya



Asosyaller, hayattan bir şey beklemeyen, yolun sonunu baştan görmüş zeki ve dirayetli insanlardır. İçtikçe susuzluğu artıran tuzlu su misali olan dünya nimetlerine ve zevklerine, aklı selimi ile mesafeli duran, kendilerinden önce bu yoldan geçmişlerin tecrübelerinden faydalanan, bolca tefekkür eden kişilerdir.
 
Asosyaller, yüzlerdeki gülüşlerin, sözlerdeki övgülerin, kalplerdeki sevgilerin gerçek olmadığını bildiği için, genelleme yapılarak, insan diye anılan varlıkların çoğundan geri duran gerçek insanlardır. Asosyalleri sevmeyin. Çünkü onlar sosyalleri hiçbir zaman sevmeyecekler. Sosyallerin hangi konuda nasıl hareket ettiklerine hiçbir zaman kıymet vermeyecekler.

Mehmet Fahri Sertkaya | Akademi Dergisi
Blogger tarafından desteklenmektedir.