Header Ads

Çok yemek her hastalığın başıdır.

Çok yemek her hastalığın başıdır.


Allâhü Teâlâ A'raf sûresinin 31. âyetinde "...Yiyiniz, içiniz, israf etmeyiniz. Şüphe yok ki, o (Allah) isrâf edenleri sevmez." buyurmuş, nimetlerinden meşru şekilde istifade edilmesini, fakat israftan kaçınılmasını emretmiştir.

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurmuşlardır:

• "İnsanoğlu midesinden daha zararlı bir kap doldurmamıştır. İnsanoğluna belini doğrultacak birkaç lokma kâfidir.

Mutlaka yemesi gerekirse, midesinin üçte birini yemeğe, üçte birini içmeye, üçte birini de nefes alıp vermeye (havaya) bırakmalıdır."

• "Dünyada karnını iyice, tıkabasa dolduranlar ahirette en çok açlık çekeceklerdir."

• "Allâhü Teâlâ'ya en sevimli olanınız, yemesi en az olanınız ve bedeni en hafif olanınızdır."

• "Ümmetim için en çok korktuğum şeyler, şişmanlık, çok uyumak, tembellik, iman zayışığıdır."

• "Kişi az yemek yerse, kalbi nur ile doldurulur."

Hz. Ömer (r.a.) şöyle buyurdu: "Ey insanlar! Çok yemekten sakınınız. Çünkü o, namazda tembelliğe sevkeder, vücutta hastalığa ve yorgunluğa sebep olur."

• İbrahim en-Nehaî (rh.) buyurdular:

"Sizden öncekiler üç sebepten helâk oldular: (Faydasız) çok konuşmak, çok yemek ve çok uyumak."

Araplar arasında söylenen bir söz:


"Midesine yemek eken, yorgunluk ve hastalık toplar."
Blogger tarafından desteklenmektedir.