Header Ads

Fetih bize nasip olur mu?

Fetih bize nasip olur mu? istanbul'un fethi, hacı bayram veli, sultan 2. murat, fatih sultan mehmet, osmanlı devleti, osmanlı devlet adamları, osmanlı tarihi,


Sultan II. Murad zamanında, Ankara'da bulunan Hacı Bayrâm-ı Veli'yi veziri sultana şikâyet eder: 

"Ankara'da biri çıkmış, etrafına bir çok mürid toplamış, sizin makamınıza göz dikmiş derler."

Bunun üzerine Padişah iki asker gönderir; 

"Eline kelepçe vurun getirin" der. İki asker Edirne'den yola çıkarlar. Hacı Bayrâm-ı Velî bundan mânen haberdâr olur. Yanına bir müridini alır Pâdişâhı ziyâret için Ankara'dan çıkarlar. Askerler de Ankara'ya yaklaşırlar. Ankara yakınlarında karşılaşırlar. Selâmlaştıktan sonra Hacı Bayrâm-ı Velî sorar "Nereye gidiyorsunuz?" onlar da "Ankara'ya. Orada biri çıkmış sultanın makamına göz dikmiş. Onu alıp Pâdişaha götüreceğiz." derler.

Bunun üzerine Hacı Bayram-ı Velî: "O benim. Buyurun elime kelepçe vurun gidelim" der. Askerler "Aman efendim, biz sizin gibi bir zâtı götüremeyiz. Seni bulamadık diyelim, biz dönüp gidelim" derler. Veli "Hayır. Pâdişâhın emrini yerine getirmelisiniz" der.

Beraberce Edirne'ye gelirler. Pâdişâhın huzuruna çıkarlar. Pâdişâh onun konuşmalarından hal ve herekatından söylendiği gibi biri olmadığını anlar. Bu esnâda kötü niyetli vezir Hacı Bayrâm-ı Velî'yi zehirlemek ister, Hacı Bayrâm-ı Velî'nin şerbetine zehir koyar. Şerbeti sıra ile verir. Sıra Hacı Bayrâm-ı Velî'ye gelince alır, yanındaki müridine verir. "Oğlum, bunu vezir niyetine iç" der. Mürid içer ve vezir ölür.

Bunun üzerine Hacı Bayrâm-ı Velî der ki, "Pâdişâhım, şerbeti ben içse idim siz ölecektiniz, mürid içince vezir öldü". Pâdişâh Hacı Bayrâm-ı Velî'ye sorar, "Babam İstanbul'u fethetmek için çok çalıştı, müyesser olmadı, acaba bize müyesser olacak mı?" Veli cevap verir: "Şu beşikteki yavruya nasip olacak". Beşikte henüz altı aylık olan Fâtin Sultan Mehmed vardır.
Blogger tarafından desteklenmektedir.