Header Ads

Bunların hiçbirisi hesap veremeyecek! Nurculuk iddiasındaki nursuzlar...

adl, bediüzzaman said-i nursi, cia, dinler arası diyalog, fbi, Fethullah Gülen, Mehmet Fahri Sertkaya, mehmet kırkıncı, misyoner moon tarikatı, mossad, müslüman iseviler, said-i nursi, vatikan,


Önce videoyu izleyip sonra altındaki açıklamaları okuyunuz!

Kendilerini "hoca", "alim", "Bediüzzaman talebesi" diye meşhur etmişler...

On binlerce, belki de yüz binlerce insanın veballerini yüklenmişler...

Ne doğru düzgün İslam'ı biliyorlar...
Ne doğru düzgün "Bediüzzaman" bildikleri sahtekarı tanıyorlar.
Ne doğru düzgün yaşadıkları devrin küfründen, ehl-i küfrün oyunlarından/hilelerinden haberleri var...
Devrin gidişatından bî-haberler...
Ellerine bir kaç risale parçası verilmiş, alıp bunu Kur'an'ın bile önüne koymuşlar...
Milyonlarca insanın imanları "Diyalog" diye, "Medeniyetler ittifakı" diye, "Hoş görü" diye çalınmaya devam ediyor ama onlardan çıt çıkmıyor...
"Risale-i Nur sadeleştirilemez" diye ortalığı yıkıyorlar ama "Müslümanların imanları hile ve oyunlarla çalınamaz. Dinler arası diyalog olmaz. Gayri müslim mü'min olmaz. Müslüman isevi olmaz. Ey Fethullah Hoca! Kendine gel. Biz buradayız" diyemiyorlar. 


Hepimiz bir gün öleceğiz ve göçüp gerçeği göreceğiz. Sizi temin ederim, bu gün büyük bilinen bu tipleri ruz-i mahşerde akıl kırdıracak bir bedbahtlık ve perişanlık içinde göreceğiz. Müflis olarak göreceğiz. Cehennem kütüğü olarak göreceğiz.


"Hrıstiyanların hakiki dindar ruhanileri", "Müslüman iseviler", "Gayr-i Müslüm Mü'min" ve dahası... Nedir bunlar? 1400 senelik ümmet geçmişinde gelip geçmiş yüz binlerce büyük İslam aliminin hangisi böyle ifadeler kullanmış? Doğrudan iman çalma, doğrudan pusu, misyonerlik bu... Mehmet Fahri Sertkaya
Blogger tarafından desteklenmektedir.