Header Ads

Onlar icraat üretiyor biz ise laf... Yahudi üzerine güneş doğurmaz, güneşten önce uyanır.

Yahudi üzerine güneş doğurmaz, güneşten önce uyanır.
Yahudi üzerine güneş doğurmaz, güneşten önce uyanır.
Dünya üzerinde milyarlarca insan Türkiye'nin adını duymadan doğup, yaşayıp, ölüyorlar... Ama, Türk halkına öyle bir "Türk! Öğün, çalış, güven" ayarı çekilmiş ki, hala eskiden olduğu gibi herkesin kendilerini konuştuğunu, her şeyin kendi kontrollerinde olduğunu zan ediyorlar..

Sadece övünüyoruz, çalışmıyor, çabalamıyor, gelişmiyor, araştırmıyor, ahlakı, ilmi, bilimi, akrabalık-birlik bağlarını yükseltmiyor ve sonra da muzaffer olmaya çalışıyoruz.

Üniversitelerimizin, eğitim sistemimizin, sosyal yaşamımızın, ekranlardaki yayınların kalitesizliği, gazetelerin hali meydanda...

Düşmanlarımıza karşı sadece hakaret eder, eleştirir ve sonra hiçbir şey yapmaz ayarında tutuluyoruz. Hep küfürler ettiğimiz İsrail çölleri yeşerteli, tüysüz ve üç kanatlı tavuk icad edeli, topraksız tarım yapalı, füzenin vuramadığı uçaklar yapalı, yapay istihbarat sinekleri yapalı, beyin kontrol ve iklim kontrol silahları yapalı onlarca yıl oldu... Peki biz ne yaptık?

Kaç tane uluslar arası otomobil markamız var? Kaç askeri ağır silah fabrikamız var? Kaç genetik araştırma merkezimiz var? Türk hallkının ne kadarı kitap okuyor? Okuyanlar da hangilerini seçiyor, ne kadar kalite var bu kitaplarda? Ne acıdır ki bir kaç büyük, dünya çapında etkili firmamız varsa da onlarda Türk gözüken kripto Yahudilerin firmaları...

Beyler! Yahudi üzerine güneş doğurmaz, güneşten önce uyanır.. Ya kaçımız sabah namazında ayaktayız?Ve pozisyon bu anlatabildiğimizden daha beterken biz nasıl "Yeni Osmanlı" olmaya kalkabiliriz? Bilmez miyiz, Allah adildir. Çalışan kafir de olsa adaletle hükmedip zaferi çalışana verir?

Artık az şikayet eden, çok çare üreten bir hareket tarzına girmeliyiz. İçinde bulunduğumuz duruma ve yaşanan olaylara gerçekci yorumlar yapabilmeliyiz. Yoksa üçüncü kez yeniden yapılanmakta olan dünyamızda biz yine bir hiç olacağız.. Hatta belki de yeniden Osmanlı olduğunu zan eden kukla askerler olacağız... Onlar çalışıyorlar ve dünyayı yine onlar şekillendiriyorlar. Allah da çalışana veriyor...

| Mehmet Fahri Sertkaya

  www.AkademiDergisi.com

18/08/201
Blogger tarafından desteklenmektedir.