Header Ads

Mehmet Zahid Kotku'nun Yavuz Sultan Selim Han'a iftiraları ve hakaretleri

Mehmet Zahid Kotku'nun Yavuz Sultan Selim Han'a iftiraları ve hakaretleri
Mehmet Zahid Kotku'nun Yavuz Sultan Selim Han'a iftiraları ve hakaretleri


Memleketimizde ciddi bir kitle tarafından mürşid kabul edilen Mehmet Zahid Kotku, hilâfet kavramı çerçevesinde şunları yazmıştır:

"Zavallı Sultan Selim! Mısır'ı zaptedip, hilâfeti alıncaya kadar kim bilir ne kadar can, mal telef olmuş; bunun hesabını kim bilir nasıl ödeyecek? Halbuki asıl hilâfet ulemâ-i kirâmın hakkıdır. Halife olup da saltanat sarayında oturup çalım satmak, "Ben de halife-i müslimînim!" diye övünmek, herhalde doğru bir şey değildir. Halife-i müslimînim der, öte tarafta Avrupa'nın kanunlarını alır, giyim tarzını alır; süs, saltanat ve israfa boğulan koca koca sarayları yaptırır. İçinde de enva-i çeşit günahlarla; nadide, güzel, kibar saray hanımları, cariyeleri, hizmetkârları... Acaba bunların hangisi halifeye ve hilâfete yakışır?..

Halife demek, Peygamber'in eşyasına sahip olmak demek değildir. Belki onun yaşayış ve harekâtını benimsemek ve sonra da buyurduğu sünnet yolundan ayrılmamaktır."

| Mehmet Zahid Koktu, Cennet Yolları (Hadislerle İlim), Seha Neşriyat, İstanbul, 1985, s. 205, 206

Mehmet Zahid Kotku bu kadar ağır hakaret ve iftira ediyor. Pekiyi de hakiki ulema ne diyor? Cevabı için burayı tıklayınız.
Blogger tarafından desteklenmektedir.