Header Ads

Tarihte hiçbir zaman Kürdistan diye bir devlet var olmadı. Diyarbakır tarih boyunca bir Kürt merkezi miydi?

Diyarbakır tarih boyunca bir Kürt merkezi miydi?
Diyarbakır tarih boyunca bir Kürt merkezi miydi?

İşte bunlar hep yanlış algılar!

Diyarbakır'ın tarihi yanlış vurgulanıyor. Yine şu necip milletimizin algıları ile oynanıyor. Diyarbakır asırlardır Kürtlerin yaşadığı bir merkez falan değil.

Diyarbakır'ın 9.000 senelik tarihinde Kürt hakimiyetinde olduğu dönem iki asır bile tutmuyor. Kaldı ki bu süredeki Kürt hakimiyeti de tam bir hakimiyet midir, değil midir tartışılır. Şimdi Kuzey Irak'ı bazılarının Kürdistan sanması gibidir o zamanlar da...

Diyarbakır, Urfa, Şam, Bağdat, Kudüs...
Buralar hep peygamberler diyarı... Buralardan yükseldi hep medeniyetler... Ve tarih boyunca bütün milletler buralara hakim olmak istediler.

Hititler, Asurlular, Aramiler, Urartular, İskitler, Medler, Persler, Makedonyalılar, Selevkoslar, Partlar, Ermeniler, Romalılar, Sasaniler, Bizanslılar, Emeviler, Abbasiler, Şeyhoğulları, Hamdaniler, Mervaniler, Selçuklular, İnaloğulları, Nisanoğulları, Artuklular, Eyyübiler, Moğollar, Akkoyunlular, Safeviler ve Osmanlılar Diyarbakır'a egemen oldular.

Daha da açık ifadesi ile Hristiyanlar, Yahudiler, Ermeniler, Türkler, İranlılar-persler, Araplar dahil herkes hakim oldu bu şehre ve bölgeye... Ama her nedense bizim şuur altımıza farklı mesajlar veriliyor. Zaten Diyarbakır tarih boyunca Kürtlerin merkezi imiş gibi bir algı oluşturuluyor. Bu tamamen siyasi ve maksatlı bir hareket tarzı. Tarihe de gerçeğe de uygun değil.Diyarbakır ilk defa Hz. Ömer'in hilafeti zamanında Müslümanların eline geçti ve sonra Acemlerin-İranlıların, Arapların ve Türklerin hakimiyetinde veya nüfuzunda kaldı.

Zaten şu dünyada Kürtçe diye bir lisan da yok. Dikkat edin, Kürtçe diye konuşulan dildeki kelimeler ya Arapça, ya Farsça(İran'ın dili), ya da Türkçe kökenlidir. Az bir kısmı da ya bu üç dilin dışındaki başka dillerden alma ya da zamanla uydurma-türetme kelimelerdir.

Hatırlıyorum, 2001 yılında Microsoft'a başvuru yapılmış, "Dünyanın bunca lisanında işletim sistemleri yapıyorsunuz da neden Kürtçe yapmıyorsunuz?" diye sorulmuş ve Microsoft da "Araştırdık. Dünya üzerinde Kürtçe diye bir dil yok." karşılığını vermişti de bu bütün detayı ile basına da yansımıştı.

Vatansever tarihçilerimiz, bütün dünyanın bölgedeki planlarını gerçekleştirmek için çırpındığı şu günlerde, seslerini daha gür çıkartıp yanlış algılarla yığınları kontrol eden dış mihraklı güçlere karşı dik durmaları gerekmektedir. Her yönden dünya tarihinin kırılma noktalarından birini yaşıyoruz. Böyle bir zamanda yapılacak hizmet başka zamanlardaki gibi karşılık bulmayacaktır.

| Mehmet Fahri Sertkaya


Kaynakların verdikleri bilgilere göre M.Ö 3000 yıllarından günümüze kadar Diyarbakır’dan gelip geçen uygarlıklar, hakimiyet kurmuş devlet ve hanedanlar şu şekilde tespit edilmiştir.

HURİLER M.Ö. 3000-1260

MİTANNİLER M.Ö 3000-1260

ASURLULAR M.Ö. 1260-653

URARTULAR M.Ö. 1260-653

İSKİTLER M.Ö. 653-625

MEDLER M.Ö. 625-550

PERSLER M.Ö. 550-331

MEKEDONYALILAR(İskender Devri) M.Ö 331-323

SELÖKİDLER (Selevkos Hanedanı) M.Ö. 323-140

PARTLAR M.Ö. 140-85

BÜYÜK TİGRAN DEVRİ M.Ö. 85-69

ROMALILAR M.Ö. 69-M.S. 53

PARTLAR VE ROMALILAR DÖNEMİ 53-226

SASANİLER VE ROMALILAR DEVRİ 226- 639

BİZANS DEVRİ 395-639

DİYARBAKIR’IN MÜSLÜMANLAR TARAFINDAN FETHİ VE ÜÇ HALİFE DEVRi 639 –750

EMEVİLER 661-750

ABBASİLER 750-869

ŞEYHOĞULLARI 869-899

ABBASİLER 899-930

HAMDANİLARI 930-978

BÜVEYHOĞULLARI 978-984

MERVANİLER 984-1085

BÜYÜK SELÇUKLULAR 1085-1093

SURİYE SELÇUKLULAR 1093-1097

İNALOĞULLARI 1097-1142

NİSANOĞULLARI 142-1183

HASNKEYF ARTUKOĞ.1183-1232

EYYUBİLER 1232-1240

TÜRKİYE SELÇUKLULAR 1240-1302

MARDİN SELÇUKLULAR 1302-1394

TİMUR HAKİMİYETİ 1394-1401

AKKOYUNLULAR 1401-1507

ŞAH İSMAİL İDARESİ 1507-1515
OSMANLI DEVRİ 1515-192
Blogger tarafından desteklenmektedir.