Header Ads

Diyanet İşleri Başkanı'nın maaşını fahişeler ödüyor. | Akademi Dergisi

diyanet işleri başkanlığı, islami mevzularda makaleler, mehmet şevket eygi, Sosyal Meseleler, akademi dergi, gerçek yüzü, içimizdeki israil, sabetaycılık, masonlar,

Ehl-i sünnet ve cemaat itikadı kasıtlı ve planlı olarak darbelendi, inanç konusunda vahim bid’atler ve sapıklıklar yayıldı. Bilenler, imkanları nispetinde sapıtanları kardeşçe uyarmadı, aydınlatmadı…
Halkın onda dokuzu beş vakit namazı yitirdi.
 
Hür ve mukim erkekler farza yakın bir sünnet olan cemaati büyük ölçüde terk etti.

Ümmet birliği ve teşkilatı yıkıldı, ehl-i iman birbirinden kopuk irtibatsız bine yakın hizbe, fırkaya, cemaate, İslamcılığa ayrıldı.

Hilafet 1923’te tamamen elden gitti. Şu anda kısıtlı da olsa hürriyet ve serbestlik var ama İmamet için hep birlikte ve nasıl çalışılması gerekiyorsa çalışılmıyor.

Allah katında tek din İslam dinidir temel hükmünde çatlaklıklar başladı; birileri zamanımızda üç hak İbrahimî din vardır, bunların üçünün mensupları ehl-i necat ve ehl-i cennettir inancına saplandı. Bu sapık inancın reddi ve cerhi için gerektiği gibi ve kadar çalışılmıyor.

Kırk yılda kırk binden fazla müzeyyen yeni cami yapıldı ama bu camilerin mihraplarına geçirilecek icazetli, fıkıh bilir, itikadı sağlam, cazibeli, etkili, ahlak-ı Muhammediye ile mütehalli imamlar yetiştirilmedi.

Yeterli fıkıh ve ilmihal bilgisine sahip olmayan halkın bir kısmı zekatlarını Kur’an'a, sünnete, şeriata uygun şekilde veremiyor, eşkıyaya kaptırıyor.

İsraf, sefahat, aşırı tüketim ayyuka çıktı.


Mü’minler arasındaki sevgi bağları kopartıldı; gıybet, iftira, düşmanlık, rekabet, çekişme aldı yürüdü.

İslam toplumunu ayakta tutan emr-i maruf ve nehy-i münker farzı büyük ölçüde tatil edildi.

Allah’a ve resulüne savaş ilanı demek olan riba ve faiz yaygın hale geldi, birtakım reformcular faize fetva ve ruhsat verdi.

Kur’an ile , sünnet ile, icmâ-i fukâhâ ile haram, yasak, büyük günah, büyük suç olan zina serbest bırakıldı.

Resulüllah efendimizin (Salat ve selam olsun ona) mütevatir ve sahih hadîsleri, AB normlarına ve feminizm ideolojisine göre ayıklandı.
 
Memlekete oldukça din hürriyeti geldi ama haksız yere kapatılmış olan İslam Medreselerinin yeniden açılmasını isteyen yok.
 
Hürriyet geldi ama tasavvuf tekkelerinin açılmasını, tarikatların serbest bırakılmasını isteyen yok.

Zındık, ''Allah gerçek bir Janus’tur'' diyerek, kemal sıfatlarla sıfatlı ve noksan sıfatlardan münezzeh Allah-ü teâlâ’yı iki çehreli bir Roma putuna benzetiyor. İslamcılar bu adamı alkışlıyor.

Ehl-i Sünnet uyarmıyor.

Taqiyye ve kitman yapan iki yüzlü gizli Mutezilî ilahiyatçılar ehl-i sünnete saldırıyor, onları red ve cerh edenler yok.

Öyle sapıklar ve şaşkınlar türedi ki, İslam’a aykırı bozuk düzen ve sistemi alkışlıyor.

Din ve mukaddesat sömürüsü korkunç boyutlara ulaştı.

Birtakım sapıklar ruhbanları erbab haline getirip putlaştırdı.

Birtakım Müslümanların alkışladığı bozuk düzen, birtakım karılara TC. başlıklı vesikalar vererek, onların yasal fuhuş yapmasına izin ve ruhsat veriyor, bu fuhuştan KDV ve gelir vergisi alınıyor ve bütçeye konuluyor, Diyanet Başkanı bile maaşını bu karışık bütçeden alıyor, sesi çıkmıyor. Diyanete alınan beş bine yakın feminist kadın görevli bundan rahatsız olmuyor, yüksek sesle protesto etmiyor.

İslamî kesimde yağcılık, yalakalık, haram yeme, açıkta utanıp arlanmadan günah işleme yayılmış da yayılmış… Topluca bir ıslah hareketi yok.

Birileri bozuk düzenin haram rantlarıyla şişmiş, semirmiş.

Emanetler ehline verilmiyor.

Ehl-i sünnet Müslümanlığının yerine Fazlurrahmanın bozuk felsefesi getirilmek isteniyor

Daha yazılacak çok şey var ama bugünlük bu kadarı yeter. Saydığım bütün bu bozukluklar azap sebebidir. Azan toplumların üzerine azap iner. Tokat iner. Bendeniz bu kadarcık nehy-i münker yapabiliyorum. Allah’ım bize selim akıl ver ki, kendimizi ıslah edelim.
 
| Mehmet Şevket Eygi
| Akademi Dergisi
 
BU YAYINIMIZI SOSYAL AĞLARDA PAYLAŞMAYIN, çünkü CIA SANSÜRLEYECEK ve kimse görmeyecek.

Bizi, gerçek sahibi CIA olan Facebook başta olmak üzere, Amerikan sosyal ağlarının  ve video kanallarının hiçbirinde sağlıklı/sansürsüz/özgür bir şekilde takip edemezsiniz. Senelerdir sansürleniyoruz ve bunu yüzlerce somut teknik delil ile, ayrıca binlerce kişinin şahitliği ile ispat edebiliyoruz. Buradaki yayınlarımızı/videolarımızı da Amerikan sosyal ağları üzerinden yaymayı başaramazsınız.

BİZİ TELEGRAM GRUBUMUZDAN TAKİP ETMELİSİNİZ

Paylaşımlarımızı anında görüp takip etmenin tek sağlıklı yolu Telegram grubumuza üye olmanızdır. WhatsApp'ın da gerçek sahibi CIA'dır ve Telegram, WhatsApp'ın alternatifi olan bir yazılımdır, bize has ve tarafımızdan üretilen bir yazılım değildir. Dünyada, onlarca devlette yüz milyonlarca kişi tarafından güvenle kullanılır. Güncel paylaşımlarımızdan anında haberdar olmak için www.telegram.org adresinden, kullandığınız cihaza uygun olan bir uygulamasını kurup, şuradaki Telegram kanalımıza takipçi olabilirsiniz: http://www.t.me/AkademiDergisi
Blogger tarafından desteklenmektedir.