Header Ads

Firavun namaz kılmış

Firavun namaz kılmış

Ülkemizdeki, Sabetayistlerin, Kripto Yahudilerin ve Masonların kontrolündeki medya sayesinde beyinleri sulandırılan ve bir türlü gerçeği görmek istemeyen bakar körlere duyurulur:

FİRAVUN SINIFINA KOYDUĞUNUZ ADAM, YANİ ESAD, YİNE BAYRAM NAMAZI KILDI. ALNI SECDEYE VARDI, CEMAATE DAHİL OLDU, ÖNÜNE DE İMAM GEÇTİ. 

Namazı kıldıran imam, emin olamadım ama el Kaide tarafından bombalı saldırıda katledilen Sünni alim Said Ramazan el Buti'nin oğluydu. Namaz sırasında Esad'ın yanında çok sayıda Sünni alim ve Sünni olan Suriye genel müftüsü de vardı. Her zaman dediğimiz gibi Suriye'de zaten halkın yüzde yetmişi Sünni Müslüman... Devletteki 24 bakandan da sadece ikisi Alevi-Nusayri... Diğerleri Sünni ya da diğer dinlerin mensupları...Siz Firavun'u bilir misiniz? İlahlık iddia etti, geberene kadar Allah demedi. Sadece kızıl deniz kendisinin ve ordusunun üzerine birleşecekken, son nefesi olduğunu bildi ve secde etti. O da kabul edilmedi...

Şimdi size öğretmediler de bilmiyorsunuz. Ehl-i kıble tekfir edilmez. Yani kıbleye dönüp namaz kılan kişi tekfir edilmez(küfürdedir denilmez). Ta ki kadı böyle bir kimsenin küfrüne hükmedene ve resmi evrak yazana kadar.

Ehli sünnet(sünnilik) dışındaki Müslümanların durumu da gurup olarak değil fert fert değerlendirilir. Kadının karşısına çıkartılır "Sende mi Hz. Ali için ilahtır diyorsun?" veya "Sende mi şu ayeti inkar ediyorsun?" gibi sorulur, hür iradesi ile cevap alınır. Yanlış cevap verse de yine hemen küfrüne hükmedilmez. İkaz edilir. Nasihat edilir. Ama netice vermez ise "küfürdedir." denilir. Bu İslam hukukunun kısımlarından biridir ve bunu yerine getirme görevi fertlere değil yetkili İslami kurumlara aittir. Fert fert hiç kimse hiç kimseyi tekfir edemez ve mürted'in hükmünü kendi kararı ile tatbik edemez. Böyle bir hareket, fitnedir, anarşi doğurur.

Bir müslüman fert, bir başka müslümanı tekfir ederse de kendisi küfre girer. Zira bir Müslümanı kafir bilmek de, bir kafiri Müslüman bilmek de küfürdür.

Haydi şimdi meydan sizin. Oturun Televizyonun ya da Facebook'un başına, izleyin izleyin tekfir edin!

| Mehmet Fahri Sertkaya
www.AkademiDergisi.com
Blogger tarafından desteklenmektedir.