Header Ads

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün şövalyelik sırları


Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün şövalyelik sırları


Şevket Kazan, 'Milli Görüş Hareketi'nde meydana gelen ayrışmaların perde arkası'ndaki olayları anlatıyor...

Boyuna Amerika ile fakslaşıyorlar…!

Abdullah Gül'ün danışmanı Murat Mercan'ın sekreteri, Amerika ile yapılan Abdullah Gül ile ilgili fakslaşmayı, Şevket Kazan'a haber verince işinden kovuldu.Gazeteci Yavuz Selim'in 'Milli Görüş Hareketindeki Ayrışmaların Perde Arkası: Yol Ayırımı' kitabında Şevket Kazan anlatıyor:

- Abdullah Gül, hiçbir zaman Refah Partisi için çalışmadı.

Hep kendisi için çalıştı.

Erbakan Hoca, Abdullah Gül'e Politik Araştırma Merkezi diye bir merkez kurdurmuştu.

Dış ilişkilerden sorumluydu ya, Refah Partisi'ni Avrupa'ya, elçiliklere tanıtacağı yerde, sadece kendisini tanıttı.Danışmanı olan Murat Mercan, ki aynı zamanda Melih Gökçek'in danışmanıydı, Amerika'ya boyuna fakslar gönderiyormuş.

Oradan da boyuna fakslar geliyormuş.

Sekreteri de bir hanım kız. Bu hanım kızın annesi de benim hanımın arkadaşı.


Annesine anlatmış, 'Böyle böyle, bunlar devamlı Amerika ile fakslaşıyorlar, hep Abdullah Gül'ün propagandasını yapıyorlar' demiş.Hanım da bana söyledi. Ben de 'Belki yanlış tespit etmiştir. Öyle bir şey varsa, bir gün o fakslardan bir tanesinin fotokopisini alsın, sana getirsin, ben de göreyim' dedim.

Kızı yakalıyorlar ve işine son veriyorlar...

Şimdi Amerika'da kendisini tanıtan bir kitap bastırmış...

Refahyol Hükümeti'nde, Türk Cumhuriyetleri'nden Sorumlu Devlet Bakanlığını biz almıştık. Gül, Türk Cumhuriyetlerine bir tek seyahat yapmıştır, o kadar. 

Aklı, fikri Amerika'daydı.... 

Bir de Amerikan Elçiliği'nde ne vardı, bilmiyorum, oradan hiç çıkmazdı !!!


***Gül, CFR'ye ev sahipliği yapıyor!

Abdullah Gül, 2003 yılı Haziran ayında gizli dünya devletinin gizli hükümeti olarak bilinen CFR'nin Ankara toplantısına ev sahipliği yaptı.

1921'de Yahudi finansör Cecile Rhodes'in kurduğu CFR'nin bugünkü 10 yöneticisinden ikisi Rockefeller ve Henry Kissinger...

BM'yi, Dünya Bankası'nı, IMF'yi ve Dünya Ticaret Örgütü'nü de kuran CFR'nin asıl hedefi, dünyadaki bütün önemli kaynaklara sahip olarak tek dünya devletini kurmak.

CFR, sadece Amerika'da değil bir çok ülkede kabineleri belirleyebilen bir güce sahip…

Abdullah Gül, CFR üyelerine Ankara'da bir yemek verdi. 


Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi'nin (SAM) ev sahipliğini yaptığı yemek, Ankara Palas Devlet Konukevi'nde gerçekleşti.


          
Dışişleri Bakanı Abdullah Gül'ün, gizli dünya devleti girişiminin beyin takımı olduğu ortaya çıkan Dış İlişkiler Konseyi CFR'nin toplantılarına 1997 yılında da katıldığı öğrenildi.


Abdullah Gül'ün Refah Partisi üyesi, RP-DYP koalisyon hükümetinin Devlet Bakanı olarak, 26 Şubat 1997'de New York'ta CFR'nin 'Yuvarlak Masa Toplantısı'na katıldığı anlaşıldı.


Abdullah Gül'ün katıldığı toplantının konusu 'Refah Partisi ve Türkiye'nin Dış Politikası' olarak belirlenmişti. 


Bu toplantıyı, eski 'influence agent'lardan Matthew Nimitz yönetmişti! CFR (Council of Foreign Relations) I. Dünya Savaşı sonrası, 1921'de kuruldu.


CFR bir Amerikan kurumu değildir. 'Güney Afrika Elmas Kraliçesi' olarak ünlenen Cecile Rhodes, Britanya İmparatorluğu'nun dünya egemenliğini sürdürmek için, 1910'larda 'Yuvarlak Masa' toplantıları düzenlemeye başladı.


ABD ve İngiltere'nin üst tabakalarının dünya egemenliğini sürdürme çalışmaları böylece bir eşgüdüme kavuşmuştur. Yuvarlak masa gruplarının düzenleyicisi Cecile Rhodes, çalışmaların sürdürülmesi için bir servet bırakmıştır. Clinton da Rhodes bursuna uygun görülenler arasındadır.


Clinton'un yanısıra Türkiye'ye sık getirilip, 'demokrasi' ve 'ahlak' dersi verdirtilen Elliot Levitas ve NED yöneticilerinden Richard Lugar da Rhodes burslularındandır. CFR'ciler Türkiye'ye geldiler, gördüler, görüştüler, gittiler...


Programı organize eden CFR'ci Ronald Asmus, 'Toplantılarımıza katılanlardan pek çok kişi şimdi ülkelerinde önemli görevler üstlenmiş durumda' dedi.


Nevzat Yalçıntaş Exeter Şatosu'nda beyin fırtınasına neden katıldı?
İngiltere'de bir Exeter Üniversitesi vardır. İngiliz Üniversiteleri arasında 'Kürt Araştırmaları Enstitüsü' olan tek yüksek öğretim kurumudur.


Exeter Üniversitesi'nde ayrıca Arap ve İslâmi Araştırmalar Enstitüsü de bulunuyor! Başında, Abdullah Gül'e fahri doktora unvanı veren Tim Niblock vardır.


İngiliz istihbarat servislerinin yurt dışı görevlere gönderilecek ajanlarının önemli bir bölümü Exeter Üniversitesi'nde eğitim görür.


Ayrıca Arap ve İslâm Dünyası ile Kürtler hakkında uzmanlaşması gereken İngiliz ajanlar da bu üniversitenin hocaları tarafından eğitilir.


Üniversite yayınlarında, Irak'ın kuzeyinden 'Irak Kürdistanı' diye söz edilir. Green Peace (Yeşil Barış) örgütü de Exeter Üniversitesi'nde bir laboratuar sahibidir!


Exeter Üniversitesi'nden mezun olan veya doktorasını burada yapan kişileri, daha sonra özellikle İslâm ülkelerinde önemli ekonomik ve siyasi kuruluşların başında veya devlet görevlerinde görmek mümkündür.


Mesela İslâm Kalkınma Bankası'nın bütün önemli yöneticileri Exeter Üniversitesi'nde yüksek lisans veya doktora yapmıştır!


Tabii buraya gönderilecek öğrencileri de kendi ülkelerindeki 'İslâmi kuruluşlar' seçer!


İngiliz tarihinde kullanılan işkence aletlerinden biri 'Exeter Dükünün Kızı' olarak anılır. 


İstanbul Milletvekili Nevzat Yalçıntaş seneler önce İngiliz Dışişleri Bakanlığı'nın kendisini Londra'ya ve güneye Exeter Şatosuna davet ettiğini, burada medyanın demokrasiyi tahrip etmesi üzerine bir beyin fırtınasına katıldığını bir Meclis konuşmasında açıklamıştır.


Dışişleri Bakanı Abdullah Gül, Exeter Üniversitesi'nde iki yıl eğitim-öğretim görmüştür. Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz da Abdullah Gül'ün bu üniversiteden arkadaşıdır!
Abdullah Gül'ün daha sonra siyasi hayatında kullanacağı özgeçmişe göre Prof. Dr. Nevzat Yalçıntaş ve Prof. Sebahattin Zaim gibi hocalarının teşviki ve sağladıkları Milli Kültür Vakfı bursu ile 1976-1978 yıllarında Fehmi Koru ve Şükrü Karatepe ile birlikte İngiltere'ye gönderilmiştir. 
Ancak bu bursun gerçekte Milli Kültür Vakfı Bursu değil, Amerikan Dışişleri Bakanlığı bursu olduğunu Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı seçildikten sonra biz ortaya çıkaracaktık. (Son bölümde bu konuyu tekrar ele alacağız.)Gül, İngiltere'de İslâm ülkelerinde ileride görev alacak olan doktora öğrencileri ile sıkı bir arkadaşlık kurmuştur.


Dönüşte Sebahattin Zaim'in daveti ile Sakarya Üniversitesi'nde görev almıştır. Doktora tezi, 'Türkiye ile İslâm Ülkeleri Arasındaki Ekonomik İlişkilerin Gelişimi' başlığını taşır. Tez hocası ise Prof. Dr. Nevzat Yalçıntaş'tır!


Abdullah Gül, 12 Eylül'den birkaç gün sonra evinden alınıp götürülür ve İstanbul'da Metris Askeri Cezaevi'ne kapatılır!


Çıktıktan bir süre sonra merkezi Cidde'de olan ve 48 İslâm Ülkesinin üye olduğu İslâm Kalkınma Bankası'nda diğer Exeter mezunu arkadaşları ile birlikte ekonomi uzmanı olarak görev alır.


İslâm Konferansı Örgütü Genel Sekreteri Ekmeleddin İhsanoğu, Exeter Üniversitesi'nde doktora sonrası çalışmalar yapmıştır.


Harry Potter serisinin yazarı Joanne Rowling, Exeter Üniversitesi'nde, Fransızca ve klasik edebiyatlar okumuştur!


Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Tutulmaz Exeter Üniversitesi'nde kamu yönetimi yüksek lisansı yapmıştır. 

Exeter Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ian Markham'ın 'Said Nursî'nin başarısı: 
‘Hakikat ve Hoşgörü' başlıklı bir makalesi vardır! Yani bu üniversite 'dinler arası diyalog'un kurgulanmasında da vardır. Markham, Exeter'de ilahiyat dalında öğretim görevlisidir.

İçişleri Bakanlığı, birçok kaymakam adayını Milli Güvenlik Akademisi eğitiminden sonra Exeter Üniversitesi'ne göndermiş ve burada dil eğitimi almasını sağlamıştır.Halen Türkiye'de, özellikle Güneydoğu ilçelerinde görev yapan birçok kaymakam ve vali yardımcısı Exeter'de doktora yapmıştır!
Yüksek yargı organlarından da tetkik hakimleri Exeter Üniversitesi'nde yüksek lisans eğitimine gönderilmektedir!

Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı adayı olan Abdullah Gül, görüldüğü gibi özellikle ABD ve İngiltere'nin derin devleti ile yakın ilişkiler içinde olan bir kişidir.

CFR TALİMATI İLE KAMU YÖNETİMİ REFORMU


CFR, Erdoğan'a yerel yönetimlere özerklik vermesini isteyen bir gizli memorandum göndermişti…

Özerklik, PKK'dan önce CFR'nin talebi!


AKP programına geçen gizli memorandumdaki özerklik talebinin alt yapısı, Ömer Dinçer'in Başbakanlık Müsteşarlığı sırasında hazırlanmaya başlandı. Abdullah Gül, Dinçer'in bakanlığa getirilmesini de onayladı.


Eski Başbakanlık Müsteşarı ve şimdiki Çalışma Bakanı Ömer Dinçer'in 19-21 Mayıs 1995 tarihlerinde Sivas’ta gerçekleştirilen bir sempozyumda yaptığı konuşma çeşitli tartışmalara konu olmuştu.


Dinçer, o konuşmasında önce ekonomi dünyasında başlayan ademi merkezileşme ve toplumun daha alt birimlerine yetki verme temayülünün giderek sosyal ve siyasal hayatta da kendisini gösterdiğinden, böylece devlet yapısının da değişmesi gerektiğinden söz ediyordu.

Dinçer'in bahsettiği 'ademi merkeziyetçi yapı', federasyondur!

Dinçer'e göre Cumhuriyet kavramı da artık geçersizdir:'Yine başlangıçta kurulurken ortaya atılan cumhuriyet ilkesinin de zayıfladığını ve işlevini kaybettiğini görüyoruz. Halk için ve halk adına yönetim diye tarif edilen Cumhuriyet kavramının aslında artık bizim için çok fazla bir mana ifade etmediğini söylememiz de mümkündür.'

Dinçer, 'Globalleşme ne kadar artarsa İslâmlaşma da o kadar çok artacaktır. Böylelikle varlığını hissettirmeye başlayacaktır. Nitekim hissettirmektedir de.

Öyleyse, Türkiye'nin bu durumu fark ederek, gerekli düzenlemeleri yapması gerekir' diyerek küreselleşmenin ulus devletler üzerinde yok edici olduğunu kabul ediyor ama, asıl direniş gücü olan milliyetçiliği yok sayarak, zayıfladığını, anlamını kaybettiğini ileri sürdü:


| Arslan Bulut
Blogger tarafından desteklenmektedir.