Header Ads

Ölümü yaklaşan kişi

Ölümü yaklaşan kişi
Ölümü yaklaşan kişiÖlümü yaklaşan kişinin sâkin olması ve dili ile kelime-i şehâdet (Lâ ilahe illallâh, Muhammedün Resûlullâh) söylemesi ve Allâhü Teâlâ'nın mağfiretini (affedeceğini) ümit ederek Allâh'a karşı hüsn ü zan (iyi niyet) içinde olması müstehabtır.

Resûlullâh Efendimiz (s.a.v.) buyurdular ki: "Ölüyü (ölmek üzere olanı) üç şeyde müşahede ediniz. Alnı terlediği, gözleri yaşardığı, dudakları kuruduğu zaman. Bu ona Allâh'ın rahmetinin inmesidir."

"Ölülerinize (ölmek üzere olanlara) 'Lâ ilâhe illallâh, Muhammedün Resûlullâh' sözünü telkîn ediniz." Huzeyfe (r.a.)'ın rivâyetinde "Zîrâ bu söz geçmiş hatâları yok eder." buyurulmuştur.

"Ölmek üzere olan bir adama ölüm meleği geldi. Kalbine baktı, fakat orada bir şey bulamadı. Sonra ağzını açtı, dilini damağına dayamış 'Lâ ilâhe illallah' derken buldu. Bu ihlâs kelimesi sâyesinde mağfiret olundu(günahları bağışlandı)."

Telkînde yumuşak muâmele etmek müstehabtır. O anda zayıf olduğu için lisânı söylemekte zorlanabilir. Eğer ısrâr edilirse bu kelimeyi hoş görmemesinden korkulur. Hüsn ü zan müstehaptır. Zîrâ hadîs-i kudsîde "Ben kulumun benim hakkımdaki zannı yanındayım. Benim hakkımda hayır zanda bulunsun." buyurulmuştur.
Blogger tarafından desteklenmektedir.