Header Ads

Kündekârî Sanatı

Kündekârî Sanatı nedir nasıl yapılır
Kündekârî Sanatı nedir nasıl yapılır


Kündekârî kelimesinin aslı Farsça olup, künde, "kalın ağaç", kârî ise "işçilik"; kündekârî ise ağaç parçalarını birbirine geçirerek rabıtalama, bağlamak demektir. Kün­dekârî kelimesi umumiyetle/genellikle ince marangozluğa giren ahşap sanatları için kullanılmıştır. Bu meslek erbabına "Kündekâr" ismi verilir.

Kündekârî, yan yana geldiğinde bir bütün teşkil ede­cek surette geometrik şekillerde kesilen, kenarları yu­valı ve dişli küçük parçaların birbirine geçirilmesinden ibarettir. Tatbiki daha çok hesap işi olan, iyi bir geometri bilgisi gerektiren ve dikkat isteyen kündekârî de küçük parçalar çivi, tutkal veya benzeri kullanılmaksızın birleş­tirilmektedir. Parçaların birbirine tam uyması gerekir. Yivlerin (ince oyuk) düzeni ve parçaların kaynaşmasın­da ufacık bir hata bile olmamalıdır.

Kündekârî Sanatı nedir nasıl yapılırKündekârî Sanatı nedir nasıl yapılırKündekârîde parçalar birbirlerini tutar ve parçaların birleşme yerlerinde bulunan kanallardaki hava payları sayesinde, rutubet ve sıcaktan zarar görmeden uzun zaman dayanır. Mühim kapılar, dolaplar, pencere ka­pakları, kürsü ve minber tablalarında kündekârî sanatı kullanılmıştır. Bu teknik için en münasip ağaçlar ise el­ma, armut, meşe, şimşir, abanoz, gül ve cevizdir.Kündekârî tekniğinin en erken örneklerinin 12. asırda Mısır, Anadolu ve Halep'te görüldüğü tahmin edilmek­tedir. Bugün Anadolu'nun çeşitli yerlerinde. Selçuklu, Beylikler ve Osmanlı devirlerine ait birçok kündekârî ör­neği mevcuttur, istanbul'da ise, başta selâtin camileri olmak üzere, birçok camide kündekârî kapı, pencere ve dolap kapağı örnekleri mevcuttur.

Kündekârî Sanatı nedir nasıl yapılır

Blogger tarafından desteklenmektedir.