Header Ads

Türkiye'de Siyâsî Buhranın Kaynakları. Sultan Abdülhamîd Han Düşmanlığı

Türkiye'de Siyâsî Buhranın Kaynakları. Sultan Abdülhamîd Han Düşmanlığı
Türkiye'de Siyâsî Buhranın Kaynakları. Sultan Abdülhamîd Han Düşmanlığı


40 Yıl Evvel Prof. Dr. Osman TURAN'dan Mühim Tesbitler:
Türkiye'de Siyâsî Buhranın Kaynakları
Sultan Abdülhamîd Düşmanlığı

“Abdülhamîd Han'ın devleti nasıl buhranlı bir devirde teslim al­dığı ve kendisinden sonra devletin dokuz senede ne derece dağıl­dığı ve hattâ anavatan Anadolu'nun bile istilâ edildiği göz önüne getirilirse târih ilminin bu pâdişâh hak­kında vereceği şaşmaz hüküm onun lehinde ola­cak ve tenkitler teferruata inhisar edecektir.”

"Sultan Abdülhamîd ve devri Türk târihinin çok mühim ve karışık bir safha­sını teşkil eder. Bu devirde emperyalizm doymaz ihtiraslarla Osmanlı Devleti'ne karşı şahlanmış ve içeride de milliyetler kaynaşmış veya kışkırtılmıştır. Bu duru­ma rağmen devlet Adriyatik Denizi'nden Basra Körfezi'ne kadar muhafaza edilmiştir ki, bunda başlıca âmil/etken, saltanatı 33 yıl süren bu pâdişâhın siyâsî kud­reti olmuştur. Abdülhamîd Han'ın devleti nasıl buhranlı bir devirde teslim al­dığı ve kendisinden sonra devletin dokuz senede ne derece dağıl­dığı ve hattâ anavatan Anadolu'nun bile istilâ edildiği göz önüne getirilirse târih ilminin bu pâdişâh hak­kında vereceği şaşmaz hüküm onun lehinde ola­cak ve tenkitler teferruata inhisar edecektir. Bununla beraber, yine tarihçi, büyük devlet adam­larını kendi eserleri ve bunların devamı ile kıy­metlendirirken ve nihâî hükmünü buna göre ta'dil veya te'yid ederken devirlerin şartları ve başlıca âmilleri ile de kayıtlı kalacaktır.

Devamını sadece abonelerimiz okuyabilirler. Abone iseniz devamını okumak için buraya tıklayınız. Abone olmak için buraya tıklayınız.
Blogger tarafından desteklenmektedir.