Header Ads

Muhammed Hamidullah kimdir? Batı filozofu ve müsteşrik gibi bir sözde İslam alimi; Muhammed Hamidullah

Muhammed Hamidullah kimdir?
Muhammed Hamidullah kimdir?


Batı filozofu ve müsteşrik gibi bir sözde İslam alimi; Muhammed Hamidullah

 Muhammed Hamidullah, 1908 yılında Hindistan'ın güneyinde Hayrabat'ta doğdu. Orada Osmaniye Üniversitesinde okudu. Devletler hukuku üzerine doktora yaptı. 1947 yılında Hindistan hükümeti, siyasi sebeplerle kendisini vatandaşlıktan çıkardı. Fransa'ya gidip Paris'te ilmi araştırma azalığına girdi. Hamidullah bir hukuk doktoru ve tarihçidir. Daha ziyade İslamiyet hakkında yazdığı kitaplar ve verdiği konferanslarla tanınmıştır. Öne sürdüğü görüşlerin çoğu delilsiz ve şahsidir. İslam âlimlerine ve selef-i salihine güvenmediğini açıkladı. Batı filozofu ve müsteşrik gibiydi. Görüşlerinin; Şiiliğin İsmailiyye kolunun görüşlerine aynen benzemesi âlimler arasında şüphe uyandırdı. Bu bakımdan İsmaili olduğu kanaati yaygındır. Vahiyden ve nakilden evvel aklı ve tarihçiliği ön planda tutmuştur. Eserlerinin bazıları; İslam Peygamberi, İslam'a Giriş, Resulullah Muhammed vb. 19 Aralık 2002 tarihinde öldü.

Muhammed Hamidullah'a göre Peygamber Efendimizin (s.a.v.) peygamber olma süreci şöyledir: “Şayet kaynakların susması kâfi bir delil değilse onun belki de deniz yoluyla Habeşistan’a gittiği dahi hatıra gelebilir. Bütün bu seyahatler onun Bizans, Acem, Yemen ve Habeşistan ticari, idari, gelenek ve kanunlarını öğrenmesine yol açtı. Olgunluk yaşında, kırkında, bu tecrübeli adam kavmini ıslaha teşebbüs etti.” [1]

Yani Kur'an; vahiy ile değil, bilgi toplamakla ve tecrübe edinmekle yazılmıştır demek istiyor Hamidullah. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyrulmaktadır: "Biz sana apaçık ayetler indirdik. Onları ancak fasık olanlar inkâr eder." [2]

Devamını sadece abonelerimiz okuyabilirler. Abone iseniz devamını okumak için buraya tıklayınız. Abone olmak için buraya tıklayınız.
Blogger tarafından desteklenmektedir.