Header Ads

Kur’an’a tarihselci bakış açısı ile bakanların önderi; FAZLURRAHMAN

fazlurrahman kimdir eserleri kitapları
Kur’an’a tarihselci bakış açısı ile bakanların önderi FAZLURRAHMAN

Fazlurrahman, 21 Eylül 1919’da Pakistan’ın Horoza şehrinde doğdu. 1940’ta Pencap Üniversitesi Arapça Bölümünü bitirdi. 1949’da Oxford Üniversitesinde doktora çalışmasını tamamladı. 1962’de Pakistan İslami Araştırmalar Enstütisine müdür oldu. 1969’da Chicago Üniversitesinde göreve başladı. 26 Temmuz 1988’de öldü. Eserleri, İslam, Tarih Boyunca İslami Metodoloji Sorunu vb.

Fazlurrahman, Kur’an’a tarihselci bakış açısı ile bakanların önderi olmuş durumundadır. O, Kur’an’daki hükümleri ikiye ayırır; cüz’i ve külli diye. Külli hükümleri zaman ve mekan üstü kabul ederken cüz’i hükümlere tarihselcilikle yaklaşır. Cüz’i hükümlerin uygulanamayacağını söyler. Buna örnek:

“Kur’an tarihseldir. Yani o günkü şartlara ve insan seviyesine göre hükümler koymuştur. Kur’an’ı o güne taşır, olayları tespit edersek, bugünün hükmünü biz istihsal ederiz. Mesela, kadın okuma yazma bilmezdi, o yüzden şahitliği “bir erkeğin yanında iki kadın” (Bakara Sûresi, 282) olarak saptandı. Bugün kadın okumuştur, bir kadın yeter.”

Fazlurrahman Allah’ın Elçisi ve Mesajı adlı kitabında bakınız Miraç hadisesini nasıl değerlendiriyor: “Kur’an’ın bazı ayetleri(…) Peygamberin benliğinin genişleyip topyekun gerçeklikle birleştiği, bir seri ruhani deneyimden bahseder. İslam geleneği, bütün bunları, önemli bir deneyimde, Peygamberin göğe yükselmesi tecrübesinde birleştirmiştir ki; büyük ihtimalle bu, İsa’nın göğe yükselişine olan Hıristiyan inancı ile rekabetten dolayıdır.” Ayetleri dahi önemsemeyen Fazlurrahman böylece Miraç hadisesine inancını da gösterdi. 

Ana Konularıyla Kur’an adlı kitabında Fazlurrahman diyor ki: “Eğer tebliğ kabul edilmese ve görev başarıya ulaşmazsa o zaman elçi görevini hakkıyla yerine getirememiştir demektir. Bu takdirde Allah başarısızlığa ulaşmış ve insanlık mahvolmuş demektir.” Şu sözleri hangi Müslüman söyleyebilir. Aklen ifrata gidenlerin, peşlerinden de masumları sürüklemeye çalıştıkları noktayı işte görüyoruz.

Devamını sadece abonelerimiz okuyabilirler. Abone iseniz devamını okumak için buraya tıklayınız. Abone olmak için buraya tıklayınız.
Blogger tarafından desteklenmektedir.