Header Ads

İslam tarihinde ortaya çıkan en büyük fitnelerden; VEHHABİLİK

İslam tarihinde ortaya çıkan en büyük fitnelerden; VEHHABİLİK
İslam tarihinde ortaya çıkan en büyük fitnelerden; VEHHABİLİKVehhabîlîk, İslam tarihinde ortaya çıkan büyük cereyanlardandır. Vehhabîlîk yalnız dini boyutuyla değil siyasi yönüyle de dikkatleri celbetmiştir. Zira belgeleneceği üzere İngilizlerin desteği ile kurulan bir mezhep devlet haline geldi. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in toprağında kılıç zoruyla, Müslüman kanı dökerek yayılmaya çalışılan mezhep mensupları kendilerine Müvahhidûn derler.

            Vehhâbîlîk, Arabistan’ın Necid bölgesinde yaşayan Muhammed bin Abdülvehhab tarafından kuruldu. Muhammed bin Abdülvehhab 1703 yılında, Riyad şehrine yakın Uyeyne’de doğdu. İlk tahsilini burada yaptı. Daha sonra Mekke ve Medine’de okumuştur. Burada İbn Teymiyye’nin fikirlerini öğrenmiş, oradan Basra’ya gitmiştir. 1787 yılında ölen, Temim Kabilesinden olan Abdülvehhap, Müslümanların dinini doğrudan Kitap ve Sünnetden öğrenmesi gerektiğini söyler. Kendinden önceki Müslümanları dalaletle itham eder. Tam bir dini eğitim almadı. Girdiği medreselerden mezun olmadan çıktı. İbn-i Teymiyye’nin görüşlerine sıkı sıkı bağlandı. Görüşlerini Kitabu’l Tevhid adlı eserinde belirtmiştir.  Muhammed bin Suud, Abdülvehhab’ın eniştesi idi. İbn-i Suud, Osmanlı’ya isyan etmekteydi. Ve bu isyanını da Abdülvehhab’ın sunduğu görüşler üzerinde temellendirdi. Ve savaşlara girişildi. Binlerce masum Müslüman kanı döküldü. Tarih ispat etmiştir ki, Vehhabilik İngiliz güdümlü, Yahudi finanslı ve Şii destekli, sözde Sünni bir akımdır. Hanbelîliğin bir kolu olduklarını iddia ederler. Hâlbuki âlâkaları yoktur.

Devamını sadece abonelerimiz okuyabilirler. Abone iseniz devamını okumak için buraya tıklayınız. Abone olmak için buraya tıklayınız.
Blogger tarafından desteklenmektedir.