Header Ads

İslam tarihinde fitnenin başı; Abdullah ibn-i Sebe

İslam tarihinde fitnenin başı; Abdullah ibn-i Sebe
İslam tarihinde fitnenin başı; Abdullah ibn-i Sebe

Eski adı İbn-i Sevdâ olan İbn-i Sebe, Hz. Osman (r.a.) devrinde Müslüman olduğunu söyleyen bir Yahudi dönmesidir. İbn-i Sebe, tarih-i İslamda fitnenin başıdır. İbn-i Sebe aslında şunun göstergesidir: ‘İslam’a karşı atılan her taşın altında Yahudi eli vardır.” Ve İslam’ın nasıl içten yıkılmaya çalışıldığının delilidir.  İbn-i Sebe asırlardır devam eden nifak tohumlarının sahibi, dolaysıyla lanetlerin muhatabıdır. Sahabe-i kiram efendilerimizin arasına fitne sokup, iki taraftan da nice ashab-ı güzinin şehid olmasının müsebbibidir. Allah ona lanet etsin. Gerçi Ümmet-i Muhammed bu münafığın kim olduğunu öğrenmesi kısa zamanda vaki oldu; ama sapık fikirlerinin etkileri hala devam ediyor.

Abdullah İbn-i Sebe, fikirlerini yaymak için evvela Şam’a gitti. Başarılı olamayınca Mısır’a gitti. Yeni Müslüman olmuş ve henüz İslam bilgilerine vakıf olamamış cahiller arasında görüşlerini yaymaya başladı. İlk ortaya attığı fitne de şudur: “İnsanların, İsa’nın döneceğine inandıkları halde Muhammed’in döneceğini kabul etmemeleri şaşılacak şeydir. Hâlbuki Allah: ‘Ey Muhammed! Kur’an’a uymayı sana farz kılan Allah, seni döneceğin yere döndürecektir.” buyurmaktadır. Binaenaleyh dünyaya yeniden dönmeye Muhammed, İsa’dan daha layıktır.”

Devamını sadece abonelerimiz okuyabilirler. Abone iseniz devamını okumak için buraya tıklayınız. Abone olmak için buraya tıklayınız.
Blogger tarafından desteklenmektedir.