Header Ads

Evrimci - Darwin'ci bir Diyanet İşleri Başkanı; Süleyman Ateş kimdir?

Evrimci - Darwin'ci bir Diyanet İşleri Başkanı; Süleyman Ateş kimdir
Evrimci - Darwin'ci bir Diyanet İşleri Başkanı; Süleyman Ateş kimdir


Diyanet İşleri Başkanlığı yapan Prof. Dr. Süleyman Ateş; televizyonlar da magazin programlarının vazgeçilmez danışmanı. Bunun nedeni, sorulan sorulara istenilen şekilde cevap verdiği içindir. Muhiddin İbn-i Arabî Hazretleri gibi tasavvuf büyüklerine karşıdır. Tasavvufun Hint ve Yunan felsefesinden geldiğini söyleyecek kadar ileri gitmiştir. Ateş aynen şöyle demektedir:

"Vahdet-i vücut, Hint ve Yunan felsefelerinin Arapçaya çevrilmesi ve Müslümanların diğer milletlerle teması sonucu İslâm tasavvufuna geçmiştir, İslâm’ın öz malı değildir."[1] 
Bununla da kalmıyor, aynı kitabında Brahmanların sapıklıklarını anlattıktan sonra şu fikre varıyor: "Bu fikir, İbnü’l Arabî’nin tesiriyle tasavvufa iyice yerleşmiş, hemen her mutasavvıfta bunun izleri görülmeye başlamıştır."[2]

Şeyhi Ekber Muhiddin İbn-i Arabî Hazretlerinin şeriata aykırı gibi görünen ifadelerini İmâm-ı Rabbanî Hazretleri Mektûbâtında açıklamıştır. Muhiddin Arabî Hazretlerinin büyükler arasında bulunduğunu bildirmiştir. Süleyman Ateş, İbni Arabî Hazretlerine hücum etmekle kalmıyor, evliyanın büyüklerinden, silsile-i aliyyenin on beşincisi olan Şahı Nakşibend Bahâeddin-i Buharî Hazretlerine de hücum ederek şöyle demektedir: "O da aşağı yukarı İbnü’l Arabî'nin fikirlerini benimsemiş görünmektedir."

Devamını sadece abonelerimiz okuyabilirler. Abone iseniz devamını okumak için buraya tıklayınız. Abone olmak için buraya tıklayınız.
Blogger tarafından desteklenmektedir.