Header Ads

Çok önemli ve faydalı bir kitap: Dinde Deformistler

ali eren dinde deformistler kitap yasin yayınevi
ali eren dinde deformistler kitap yasin yayınevi
Mehmet Şevket Eygi - Çok önemli faydalı bir kitap: Dinde Deformistler

Ehl-i Sünnet’in azimli, sabırlı, devamlı, yılmaz savunucusu muhterem Ali Eren Hocaefendi’nin ‘Dinde deformistler’ adlı kitabı iki cilt halinde yayınlandı (yekûn 845 sayfa). Yıllardan beri bir takım iç ve dış güçler dinimizi değiştirmek, Ehl-i Sünnet Müslümanlığını ya tamamen kaldırmak, yahut sarsmak, onun yerine yeni bir BOP İslamı türetmek için çalışıyor. Ülkemizde çok planlı kadrolaşmış büyük maddi imkanlara sahip bir dinde reform cephesi oluşmuştur. 


Ehl-i Sünneti yıkıp yerine nasıl bir İslam getirmek istiyorlar:

(1) Münzel (indirilmiş) ilahî İslam dininin yerine; tahrife uğramış, ılımlı hale getirilmiş, budanmış, bir tür hümanizma veya ideolojiye dönüştürülmüş yeni bir din…

(2) Emperyalist dış güçler ve onların içerideki iş birlikçileri, Pakistan’dan, bin alim, fakih ve müftünün protestolarıyla kovulmuş olan Fazlurahmanın Tarihsellik sapık mezhebini benimsemişlerdir. Açık, şeffaf, samimi olamadıkları için taqıyye ve kitman yapmaktadırlar.

(3) Reformcular İslam’ı, re’y ve hevaya dayalı Kur’an tefsiriyle yıkmak istiyorlar. Bu maksatla ilmi, birikimi, kültürü, icazeti olmayan her Müslümanın rasgele, kendi kafasına göre Kur’an’ı yorumlayıp ondan hüküm çıkartmasını istiyorlar.

(4) Reformcuların bir kısmı Mutezile mezhebine mensuptur lâkin taqıyye yapmaktadırlar.


(5) Reformcular, Ehl-i Sünnet İslamlığını yıkmak için Sünnete saldırıyorlar. Sünnet yıkılırsa Şeriat ve fıkıh da yıkılacaktır.

(6) Reformcular içinde öyle İlahîyatçılar vardır ki onların dediklerini deliler söylemez.

(7) Bir kısım reformcular, son derece şaibeli bir kimse olan Farmason, aslen İranlı Cemaleddin Afganî’yi din önderi kabul ediyor.

Şu anda ülkemizde 25–30 kadar büyük İslam’da reform ekolü vardır. Küçükleriyle birlikte yüzlercedir. Bunların hepsi bir noktada birleşmiştir: Ehl-i Sünnet Müslümanlığını yıkmak. 

İşte Ali Eren Hocamız yukarıda ismini verdiğim kitabında İslam dinini tahrife ve Müslümanları sapıtmaya yönelik reform hareketlerini, onların yanlış ve bozuk inançlarını, görüşlerini, iddialarını incelemekte, tahlil etmekte, çürütmekte, red ve cerh etmektedir. 

Maalesef, Ehl-i Sünnet düşmanı reformcular çok önemli kurumlara sızmışlardır. 

Efendimiz’in (salat ve selam olsun O’na) hadîslerini AB ve batı medeniyeti norm ve ilkelerine göre ayıklamışlardır. Kur’an-ı Kerim’de, Efendimizin kendi hevâsıyla konuşmadığı bildiriliyor. Onun hadislerini AB normlarına göre ayıklamaya kalkışmak korkunç bir cüret ve cinnet değil midir?

Ülkemizde, yine maalesef Feminist İslamcılar kadrolaştırılmıştır. Bunların yaptıklarını görüyoruz.
Ehl-i Sünnet şuuruna sahip, dinimizin safiyetini korumaya azimli her Müslüman Ali Eren Hocamızın ‘Dinde Deformistler’’ adlı iki ciltlik eserini almalı ve başucu kitabı yapmalıdır. Bu kitap bir kere okunmakla bitmez. Her gün bir bölümü okunarak aylarca mütalaa edilmelidir.
Prensibim icabı belli başlı reformcuların isimlerini vermiyorum. Dinde Deformistler kitabında onlar ilmî delillerle çürütülmekte ve reddedilmektedir.

Ali Eren Hocaefendi’yi bu değerli kitabından dolayı tebrik ediyor, daha nice faideli eser te’lif ve tasnif etmesini niyaz ediyorum.

İsteme adresi: YASİN YAYINEVİ Manyasizade cad. No:25/B Çarşamba Fatih İstanbul 2013
Tel: 0212 534 04 34----Faks: 0212 355 83 08---- www.yasinyayinevi.net
Perşembe, Temmuz 25, 2013
Blogger tarafından desteklenmektedir.