Header Ads

Ali Eren Hocaefendi'nin yeni kitabı çıktı; Dinde Deformistler

Ali Eren Hocaefendi'nin yeni kitabı çıktı; Dinde Deformistler
Ali Eren Hocaefendi'nin yeni kitabı çıktı; Dinde Deformistler
Yazarımız, bu kitabında İslam dinini deforme etmek / değiştirmek isteyenleri deşifre ediyor.
İki cilt ve 850 sahife olan Dinde Deformistler’in ele aldığı meseleler oldukça mühim.
Yazar diyor ki:
Bir zamanlar bu memlekette dinde reformistler vardı, şimdi de deformistler türedi. Bunlar, reformcuların da tecrübelerine sahip oldukları için daha temkinli ve kurnaz davranıyorlar. Dinin bozulduğundan falan bahsetmiyorlar. Ama İslam dini 1400 senedir hâlâ anlaşılamamış gibi, “İslamda şu mesele yanlış anlaşılmıştır doğrusu şöyledir, şu mesele de yanlış anlaşılmıştır onun doğrusu da böyledir” diyerek, güya İslamdaki bazı yanlışlıkları düzeltmeye çalışıyorlar.
Allah’ın dini 1400 seneden beri anlaşılamamış veya yanlış anlaşılmış da doğrularını sanki bunlar öğretecek(!)…


Bu kitabı okudukça, bu kimselerin esas hedeflerinin İslamı deforme etmekten, şeklini değiştirmekten başka bir şey olmadığını dehşetle göreceksiniz. Bu kitapta, son senelerde Türkiye’de sergilenen bu faaliyete ait iç acıtıcı sayısız misallerle yüzyüze gelecek, akıl ve hayalinizden geçmeyen kabul edilemez gerçeklerle karşılaşacak ve şaşıracaksınız.
Bildiğiniz, tanıdığınız ve hiç ummadığınız kimselerin neler söyleyip neler yazdıklarını okudukça, hayretten hayrete düşecek, “Sende mi Brütüs!” diyecek ve“Demek bu memlekette bunlar da oluyormuş” demekten kendinizi alamayacaksınız.
Annesine sımsıkı sarılmış kucaktaki bir çocuğun, korktukça annesine tekrar tekrar ve daha sıkı sarıldığı gibi, siz de bu kitabı okudukça, ehl-i sünnet itikadına sarıldıkça sarılacak, bu inançta olduğunuza şükredecek ve  “Allah’a şükür ben öyle değilim, ehl-i sünnetim” demekten kendinizi alamayacaksınız.
İslamı, tabii ki din hocalarından öğreneceğimizi düşünürüz. Ama günümüzdeki bazı hocalar; Kur’an, hadis ve diğer dinî kitaplarda anlatılan gerçek İslamı öyle çarpıtarak anlatıyorlar ki, insana adeta, “Bunların anlattığı İslam benim inandığım İslam mı?” dedirtiyor.
Deformistler, İslam sahrasında fırtına değil, kasırga ve tayfunlar estiriyorlar. Farkında olunmadan ve ikaz edilmeden veya bir koruyucu olmadan bu kasırga ve tayfunların şiddetine dayanmak mümkün gözükmüyor.
Bu kitap, İslam sahasında kazılıp üzeri maharetle örtülen tuzak dolu çukurları ve İslam sahrasında estirilen tayfun ve kasırgaları göstermek ve genç-yaşlı bütün Müslümanları uyarmak maksat ve gayesiyle hazırlandı. Tenkitler, hayâlî değil zaman, mekân ve isim verilerek yapıldı.
Tenkitlerimize muhatap olanlar şu tip kimselerdir:
Bu ümmeti toptan suçlayarak, Peygamberimiz’in ümmetinin yanlış inanca sahip olduğunu ve “Ümmet-i Muhammed’in eski sapık ve putperest topluluklar gibi olduğunu” söyleyenler.
Peygamberimiz’in “bir nur kaynağı olamayacağını” söyleyenler.
Hâşâ, “Allahın iki yüzlü bir Roma putu olduğunu” söyleyenler.
“Peygamberimiz’in normal bir ruh yapısına sahip olmadığını” söyleyen.
İslamın 5 şartından biri olan haccın, “En mantıksız bir eylem olduğunu”söyleyenler.
“Kur’an’ın, bütün insanların Müslüman olmalarını hedeflemediğini”söyleyenler.
“Allah’ın müşrikleri de affedebileceğini” söyleyenler.
“Kur’an Yahudi ve Hıristiyanlara ‘Peygamber’e iman edin demiyor” diyenler.
“Allah’ın âhirette kâfirlere adaletle davranmayacağını” söyleyenler. Evlenmekte zorlananlar için “Mut’a nikâhına izin verildiğini” söyleyenler…
Ve bunun gibi, kabul edilmesi mümkün olmayan daha nice tehlikeli sözler…
Okudukça şoktan şoka girebileceğiniz bu kitap, işte bu kimseleri tanıtmak ve ortaya koydukları yanlışlıklardan Müslümanları sakındırmak için hazırlandı… 
_________________________________________
Eser şu adresten temin edilebilir:
Yasin Yayınevi
Manyasızâde cad. No: 25/B Çarşamba/Fatih – İstanbul
Tel: 0212 534 04 34 / 0212 635 30 55 Faks: 0212 355 83 08

 Kitabı temin adresi
Blogger tarafından desteklenmektedir.