Header Ads

Verimli ders çalışmanın tuzakları

Verimli ders çalışmanın tuzakları
Verimli ders çalışmanın tuzakları

* Müzik eşliğinde çalışmak
* Zorlanılan dersleri dışlamak
* Aşırı kaygı (güvensizlik) duymak 
* Yatarak (uzanarak) çalışmak 
* Çalışma anında hayallere dalmak
* Uzayıp giden telefon konuşmaları yapmak 
* İsteksizlik
* Günlük ayrıntılarda boğulmak
* Çalışmayı tamamlamadan bırakmak 
* Amaç ve öncelikleri belirlememek 
* Arkadaşlara "hayır!" diyememek
* Televizyona takılıp kalmak
* Konular hakkında yeterli bilgiye sahip olmamak
* Düzenli tekrarlar yapmamak

* Plansız programsız, çalışmak
* Kendini başkalarıyla kıyaslamak
* Zamanı kontrol edememek
* İmtihan tekniklerini yeterince bilmemek
* Çalışırken uygun dinlenme aralıkları vermemek
* Yanlışlardan ders almamak, eksiklikleri gidermemek
* Çözümlenemeyen ailevi ya da ferdi meseleler içinde boğulmak.
KUVVETLİ HAFIZA İÇİN
Hafızayı kuvvetlendiren ve ezberlemeyi kolaylaştıran sebepler:

1- Az yemek,
2- Çok tekrar etmek,
3- Geceleri namaz kılmak ve ibâdet etmek,
4- Salât-ü selâmı çokça okumak,
5- Kur'ân-ı Kerîm'i çok okumak,
6- Bütün günahlardan el çekmek,
7- Misvak kullanmak,
8- Her sabah aç karnına bal yemek,
9- Her gün aç karnına besmeleyle yirmibir tane kuru üzüm yemek,

(Mârifetnâme)
Blogger tarafından desteklenmektedir.