Header Ads

Vahdet-i Vücud Meselesi ve İbni Arabi

Vahdet-i Vücud Meselesi ve İbni Arabi
Vahdet-i Vücud Meselesi ve İbni Arabi

"Geçen haftaki yazımda Muhyiddin İbn-i Arabî Hz. lehinde kullandığım cümlelerden dolayı bazı okuyucularımız haklı olarak soruyorlar:

Yazılarınızda Ehl-i sünneti dillendiriyorsunuz. Fakat İbni Arabi'nin eserlerinde vahdet-i vücudculuk var. Ve îtikadı Ehl-i sünnete zıt. Bu durumda siz niçin onun hakkında iyi ifadeler kullanıyorsunuz?

Doğru... Vahdet-i vücudcular "la mevcûde illallah" derler. Bu, Allah'tan başka varlık yoktur. Ne varsa Allah'tır. Var olan her şey Allah'ın bir parçasıdır demektir. Bu îtikad elbette ki Ehl-i sünnete zıttır.

Ve vahdet-i vücud meselesinin kaynağı, Muhyiddin-i Arabî Hz.nin "Füsûsu'l-Hikem" isimli eseridir. Ancak, bu zat, daha sonra o îtikaddan dönmüştür. Nitekim Füsus'tan sonra "Fütûhât-ı Mekkiyye"yi yazmış ve bunun 4. cildinde "vahdet-i vücud" îtikadından döndüğünü açıkça ifade etmiştir. Ancak, işlerine gelmediği için vahdet-i vücudcular bunu söylemezler.

Devamını sadece abonelerimiz okuyabilirler. Abone iseniz devamını okumak için buraya tıklayınız. Abone olmak için buraya tıklayınız.
Blogger tarafından desteklenmektedir.