Header Ads

Türkler öldürülebilirler, lakin mağlup edilemezler

Türkler öldürülebilirler, lakin mağlup edilemezler
Türkler öldürülebilirler, lakin mağlup edilemezler


NAPOLYON'U YENDİĞİMİZ GÜN

10 Mayıs 1799'da Cezzâr Ahmet PaşaAkkâ'da Fransız Generali Napoleon Bonapart'ın  ordularını mağlub ederek meşhur Akkâ zaferini kazanmıştı. Bu vesîle ile Türkleri tanıyan Napolyon diyor ki:"İnsanları yükselten İki büyük meziyet vardır. Erkeğin cesur, kadının İffetli olması. Bu İki meziyetin dışında, kadınla erkeği şereflendiren tek bir fazilet vardır: Vatana îcâbında herşeyini tereddütsüz feda edecek kadar bağlı olmak. Bu meziyetler ve bu fazilet en büyük kahramanlığı; hayatın elemine, kederine karşı fütursuz kalmayı ve ağır hâdiselerin acılıklarına göğüs germeyi doğurur. İşte Müslüman Türkler bu çeşit kahramanlardandır ve ondan dolayı Türkler, öldürülebilirler, lâkin mağlûp edilemezler."
Blogger tarafından desteklenmektedir.