Header Ads

Türk bayrağına konulan haç

Türk bayrağına konulan haç
Türk bayrağına konulan haç

Şimdi bizde "Batıcılık" denilen sonsuz batı hayranlığının tanzimattan sonraki ilk mümessillerinden/temsilcilerinden biri de Sadrazam/ Başbakan Mithat Paşa, Türk bayrağını bozmaya kalkışmaktan çekinmemiştir.

Bu unutulmaz faciayı bizzat kendisi öğüne öğüne anlatır! Bosna-Hersek meselesi münâsebetiyle Avusturya hariciye nâzırı/dış işleri bakanı kont Andrassy'nin neşrettiği/yayınladığı bir beyannamede hilâl ile salibin/haçın bir bayrakta birleşemeyeceğinden mecazî bir şekilde bahsetmesine karşı Türk bayrağına bir Haç ilâve ediveren Mithat Paşa, bu müthiş hareketini 1325'te neşrolunan hatıratının "Tabsıra-i İbret" ismindeki birinci cildinin 181'inci sayfasında kendisinden alelusul bir üçüncü şahıs gibi hürmet ve takdirle bahsederek işte şöyle anlatmaktadır:

"Mithad Paşa sırf bu davayı yalanlamış olmak ve uygulamasını göstermek için Hıristiyan bir tabur gönüllü asker oluşturarak ve sancaklarında Ay-yıldız'ın yanına bir de salip/haç ekleyerek sözü geçen taburu, İstanbul'da herkes gördükten sonra Niş askeri tümenine göndermişti."


Mithad paşa daha sonra, Sultan Abdülaziz Han'ın tahttan indirilerek şehid edilmesi ve intihar süsü verilmesi hadisesinden dolayı Yıldız Sarayı'nda 1881 yılında kurulan bağımsız mahkemece suçlu bulunmuş,  ölüme mahkûm edilmiştir. İdam cezası Abdülhamit tarafından Taif'te hapis cezasına çevrilmişse de 3 yıl sonra muhafızları tarafından öldürülmüştür. Cinayetin II. Abdülhamit'in emriyle işlendiğinden şüphelenildiyse de kesinlikle kanıtlanamamıştır.
Blogger tarafından desteklenmektedir.