Header Ads

Süleyman aleyhisselam devrinde insanlık bilim ve tekniğin zirvesine çıkmıştı

Süleyman aleyhisselam devrinde insanlık bilim ve tekniğin zirvesine çıkmıştı
Süleyman aleyhisselam devrinde insanlık bilim ve tekniğin zirvesine çıkmıştıSüleyman aleyhisselam, üçyüzbin kişilik ordusunu Taif'den Filistin'e havadan bir günde nakletmiştir.

Ordusuyla bir çiftlik üzerinden geçerken, yerde çift süren fakir bir çiftçi o hali görünce,


"Allah'ım al-i Davud'a ne büyük saltanat verdin" demiş.

Bunu işiten Hazreti Süleyman hemen ordusuyla yanına inip,

"Cenab-ı Hakk'ın bana verdiği şu saltanata sakın gıpta etmeyesin. Eğer hayatını Hazreti Allah'a ve O'nun peygamberine bağlı olarak geçirirsen, sana verilecek ebedi saltanatın yanında bu gördüğün hiç kalır." buyurmuştur.

Süleyman aleyhisselam zamanında fen terakki edip çok ileri gitmişti. Lakin fen ilerledikçe tahribatı da çoğalmış ve insanlar yoldan çıkmaya başlamışlar. Bunun üzerine Süleyman aleyhisselam veziri Asaf'a emredip bütün fünunu (fen ilimlerini) gömdürmüştür.
Çağımızda da aynı şeyler oluyor ve insanlık aynı sonuca gidiyor nerdeyse...

(Süleyman Hilmi Tunahan kuddise sirruh)
Blogger tarafından desteklenmektedir.