Header Ads

Şeyh'ül İslam ibn-i Kemal

Şeyh'ül İslam ibn-i Kemal
Şeyh'ül İslam ibn-i Kemal


İbn-i Kemal Hazretleri 1468 (H. 878) tarihinde Edirne'de doğdu. Müderrislik/Profesörlük ve Kazaskerlik/Askeri hakimlik yaptı. Şeyh'ül İslâm Zenbilli Ali Efendinin vefatı üzerine 1526 yılında Şeyh'ül İslâm oldu. Sekiz sene bu vazifeyi ifâ ettikten sonra 16 Nisan 1534 senesinde vefat etti.

Kendisi için düşülen vefat tarihinde "İrtehale'l Ulum bil Kemal" (İlim, Kemal ile birlikte göç etti.), denilmesi onun ulema ve halk nezdindeki ilim ve İtibârının derecesini göstermektir.
İbn-i Kemal müellif/yazar olarak; Türkçe, Arapça, ve Farsça olmak üzere toplam 209 eser kaleme almıştır.

İstanbul kütüphanelerinde bugün mevcud olan bu eserlerinden Türkçe olanlar 19, Farsça olanlar 7, Arapça olanlar ise 183 adettir. Bu eserlerin mevzuları ise tıp, astronomi, ahlâk, siyâset. İslâm hukuku, tefsir, ve hadîs, dil ve edebiyat, tarih, kelâm, felsefe, mantık, mezhepler tarihi ve tasavvuftur.

İlminde bu kadar büyük olan İbn-i Kemal Hazretleri, vasîyyetinde o kadar da mütevazidir

Devamını sadece abonelerimiz okuyabilirler. Abone iseniz devamını okumak için buraya tıklayınız. Abone olmak için buraya tıklayınız.
Blogger tarafından desteklenmektedir.