Header Ads

Selahaddin Eyyubi ve Bâtıniler

Selahaddin Eyyubi ve Bâtıniler
Selahaddin Eyyubi ve Bâtıniler

Salâhaddîn Eyyûbî, bir muhasara/kuşatma sırasında istirahat etmekte iken muhafızlardan biri çadırına girip başına bıçakla vurur. Darbenin tesiriyle derhal yatağından fırlayan Selâhaddîn Eyyûbî, adamın silahını elinden alarak onu zararsız hale getirir. Bu sırada bir diğeri içeri girip hücum eder. Bununla uğraşırken üçüncü bir şahıs da saldıranın yardımına gelir. Bu sırada kumandanlardan biri de Salâhaddîn Eyyûbî'nin yardımına koşar. Salâhaddîn Eyyûbî hasmına galip gelerek, kumandanla beraber üçüncü şahsı canlı ele geçirirler. Yapılan tahkikattan sonra saldıranların, Bâtinîlerin İsmâilî koluna mensup fedailer oldukları ve Halep'te bulunan emirlerinin emriyle geldikleri anlaşılır.

Bâtinîler, başlangıcından beri her devletin meşhur şahsiyetlerine saldırmaktan geri durmamış ve Nizâmül-mülk gibi nice kimseleri öldürmüş, zamanlarında bulunan en kuvvetli sultanların dahi huzurunu kaçırmışlar ve hiç kimseye de mağlup olmamış idiler.

Devamını sadece abonelerimiz okuyabilirler. Abone iseniz devamını okumak için buraya tıklayınız. Abone olmak için buraya tıklayınız.
Blogger tarafından desteklenmektedir.