Header Ads

Sadaka vermekte on güzel fayda vardır

Sadaka vermekte on güzel fayda vardır
Sadaka vermekte on güzel fayda vardır

Ebu'l-Leys es-Semerkandî (rh.) şöyle dedi:

Az olsun çok olsun sadaka veriniz. Zira sadakada on güzel fayda vardır. Bunların beşi dünyada, beşi de âhirettedir.
Sadaka vermenin dünyadaki beş faydası şunlardır:

Birincisi:
Sadaka malı temizler. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) "Dikkat ediniz! Boş söz, yalan yere yemin ve yalan söz karışan alışverişlerinizi sadaka vererek temizleyiniz." buyurdular.


İkincisi:
Sadaka, vücûdu günahtan temizler. Âyet-i Kerîme'de (meâlen) "Onların mallarından bir sadaka (zekât) al ki, onunla kendilerini tezkiye etmiş, temizlemiş olursun..." buyuruldu. (Tevbe Sûresi, âyet 103)


Üçüncüsü:
Sadaka bela ve hastalıkları defeder. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) "Hastalarınızı sadaka ile tedavi ediniz." buyurmuştur.


Dördüncüsü:
Sadaka vermekle fakirler sevindirilir ki, amellerin en faziletlisi fakirleri sevindirmektir.


Beşincisi:
Sadaka vermekle malda bereket ve rızıkta genişlik olur. Allâhü Teâlâ "...ve her neyi hayra sarfederseniz Allah, onun yerine başkasını verir." (Sebe' Sûresi, âyei 39) buyurmuştur.


Sadaka vermenin âhiretteki beş faydası da şunlardır:Birincisi:
Sadaka, cehennemin şiddetli ateşine karşı sahibine gölge olur.


İkincisi:
Hesabın hafiflemesine sebep olur.


Üçüncüsü:
Mizanda ağır gelir.


Dördüncüsü:
Sırat köprüsünden kolay geçmeye vesîle olur.


Beşincisi:
Cennette derecelerin artmasına vesile olur.


Ayrıca sadaka vermekle Allâhü Teâlâ'nın rızası kazanılmış, şeytan kahredilmiş olur. Hadîs-i şerifte "Kişi yetmiş şeytanın sakalını yolmadan sadaka veremez." buyurulmuştur.
Ayrıca sadaka vermekle Allâhü Teâlâ'nın sâlih kullarının yolundan gidilmiş olur. Çünkü sâlihler sadakaya çok ehemmivet verirler.Blogger tarafından desteklenmektedir.