Header Ads

Peygamber Efendimize Salevat

Peygamber Efendimize Salevat
Peygamber Efendimize Salevat


Allâhü Teâlâ;

"Muhakkak ki, Allâhü Teâlâ ve melekleri peygamber üzerine salâtta bulunurlar. Ey iman etmiş kimseler! O'nun üzerine salâtta, teslimiyetle selamda bulunun" (Ahzâb Sûresi, âyet 56} diye emir buyurdu.

Bu emirden dolayı Mü'minlerin ömürlerinde bir defa Peygamber Efendimiz'e salevât okumaları farzdır.

Sonra her ne zaman mübarek ism-i şerifini işitirlerse salevat okumak vacip olur.

Diğer vakitlerde okumak sünnettir ve sevabı büyüktür.
Eğer Resulullah Efendimiz'e (s.a.v.) hürmet kasdıyla ve Allah rızası için okunursa Kur'ân okumaktan sonra sevabı büyük bir ameldir.

Peygamber Efendimiz (s.a.v.] buyurdular:

■ "Kim benim üzerime bir kere salevât okursa Allâhü
Teâlâ bu kimseye on rahmet indirip defterinden on
günahı siler ve cennette on derece yahut on hasene (sevap) ikram eder."

■ "Muhakkak kıyamet gününde insanların bana en
yakını benim üzerime en çok salevât okuyandır."

■ "Kim Resûlulullah'a bir defa salevât okursa Allâhü Teâlâ ve melekler o kimseye yetmiş defa salevât ederler. Bu kul ister salevâtı azaltsın, ister çoğaltsın."

■ "Bir kimse Resulü Ekrem'e on kere salevât okursa bir köle azat etmiş sevabı alır."

■ "Kıyamet gününde benim Kevser havzıma çok insanlar gelir. Ben onları ancak bana çok salevât okumaları ile bilirim"

■ Kim Cuma günü ve gecesi bana yüz defa salevât
getirirse Alâhü Teâlâ onun -yetmişi âhiret ihtiyaçlarından. Otuzu da dünya ihtiyaçlarından olmak üzere- yüz
ihtiyacını giderir."

Peygamber Efendimiz'e (s.a.v.) salevât okumanın çok büyük ecir ve sevabı vardır ve Peygamber Efendimiz' e (s.a.v.) büyük ta'zim ve hürmettir. Allahü tealaya itaattir. Meleklere muvafakattir, kıyamet gününün korku ve dehşetinden ve azablanndan kurtulmaktır. Günahları ziyadesiyle yok eden şeydir ve sevabı bir çok köle azat etmekten büyüktür.
Blogger tarafından desteklenmektedir.