Header Ads

Osmanlı ve Avrupa

Osmanlı ve Avrupa
Osmanlı ve Avrupa


> Hiçbir Osmanlı (sultanı) belli bir yerden kız almazdı. Mutlaka çok uzak, bilinmez yerden kız alırdı. Akrabalığa bağlı istismarın olmamasına azami dikkat gösterilirdi. Onun için Osmanlı’da bir saray aristokrasisi teşekkül etmemiştir.(oluşmamıştır)

> İmparatorluk sömürgeye ve tahakküme(zorla hükmetmeye) dayanır. Osmanlı, Devlet-i Aliyye’dir. Batının anladığı manada sömürgeci değildir.


> Avrupa İslamiyet kelimesini telaffuz etmekten büyük bir titizlikle kaçar. Avrupalı için İslam yoktur, Muhammediler vardır. Kur’an Allah’ın kelamı değil Muhammed’in eseridir. Mesela Osmanlı tarihini kendisinden öğrendiğimiz Hammer, “Muhammediler Kur’an’ın Kelamullah olduğuna inanır. Biz de aynı kesinlikle Muhammed’in kelamı olduğuna” der.

> Evet, Hristiyan dünyanın İslamiyet’e bakışı düşmanca olmuştur hep. Avrupalının ilmi ve Cihanşümül tecessüsü(bütün dünyayı araştırma merakı), İslamiyet’in sınırlarında durur. Haçlılardan bu yana Avrupalının amacı, İslamiyet’i tanımak değil, İslamiyet’i yıkmaktır.

(Cemil Meriç’ten)
Blogger tarafından desteklenmektedir.