Header Ads

Osmanlı Devleti'nin Açe (Endonozya) Müslümanlarına yardımı

Osmanlı Devleti'nin Açe (Endonozya) Müslümanlarına yardımı
Osmanlı Devleti'nin Açe (Endonozya) Müslümanlarına yardımı


Yemen isyanı çıktığı yıllarda, Büyük Okyanus ile Hint Okyanusu arasında bulunan Sumatra adası, Malaka Yarımadası ve birtakım küçük adalara hâkim olan müslüman Açe Sultanlıği'ndan Osmanlıya bir elçi gelmişti.Uzun yıllardan beri Hint Denizi'nde faaliyette bulunan Portekizliler çok zengin tabiî kaynaklara sahip olan bu adalara göz dikmişler ve Açe Müslüman Sultanlığı'nın istiklâlini tehdit etmeye başlamışlardı.


Açe Sultânı Alâeddîn Şah, devrin cihan devleti ve bütün müslüman-ların hâmîsi olan Osmanlı Devleti'nden top, topçu, silâh ve askerî mütehassıslar ye bilhassa istihkâm mühendisleri istiyordu. Fakat bu sırada Yemen isyanı çıktığından yardım geciktirilmişti. Selim Han, 1569'da bu uzak sefer için Kızıldeniz Kaptanı Kurdoğlu Hayreddîn Hızır Reis'i memur etti. Bu değerli amiral, Zeydîlerin eline geçen Aden'i kurtardıktan sonra, 22 gemilik bir filoyla hareket etti. Beraberinde birçok usta, top, asker, silâh, mühimmat ve yüzlerce gönüllü levend ve topçuyu Açe sultânına teslim etti. Gelen Türkler buraya yerleştiler. Bunların kurduğu donanma ile Açeliler mühim fütuhatta bulundular.

Açeliler, Türk toplarını ve bayraklarını zamanımıza kadar kudsî bir hâtıra olarak sakladılar.

Bu suretle Osmanlı Devleti'nin tesir alanı Uzakdoğu'ya, Güneydoğu Asya ve Endonezya'ya kadar dayandı.
Blogger tarafından desteklenmektedir.