Header Ads

Osmanlı Devleti'nin ABD'yi tanıması

Osmanlı Devleti'nin ABD'yi tanıması
Osmanlı Devleti'nin ABD'yi tanıması


Amerika Birleşik Devletleri açık denizlerde ticâret yapmaya başlamış ve Osmanlı devletinin hududuna kadar gelmişti. Amerika ile ilk münâsebetler, siyâsî olmaktan çok ticarîdir. Başlangıçta, Cezayir, Tunus ve Trablusgarp gibi Osmanlı idaresinde bulunan yerlerde ticâret yapan Amerika Birleşik Devletleri, Akdeniz kıyılarının yaklaşık dörtte üçünü elinde bulunduran Osmanlı Devleti ile yakınlık kurmaya çalışıyordu.


Amerika, Doğu Akdeniz'deki ticâretinin gelişmesi üzerine 1802 senesinde İzmir'de bir konsolosluk kurmak istedi. Osmanlı Devleti ile bir ticâret anlaşması olmadığı için, bu isteği kabul edilmedi. Amerika'ya ticari bazı imtiyazlar verilmediği İçin, Osmanlı sularındaki Amerikan gemileri İngiliz bayrağı çekerek ticâret yapabiliyorlardı. Bu sıkıntılı durumdan jrtulmak için Osmanlı Devleti'ne müracaat eden Amerika, 1811 senesinde İzmir'de tüccar bir Amerikalıyı konsolos tâyin etti. Ancak Osmanlı Devleti bu konsolosu ancak 1823 senesinde resmen kabul etti. İlk "Amerika Ticâret ve Dostluk Antlaşması" 7 Mayıs 1830 senesinde imzalandı.
Blogger tarafından desteklenmektedir.