Header Ads

Orucun farzları ve kısımları

Orucun farzları ve kısımları
Orucun farzları ve kısımları

Oruç, ibâdet niyetiyle imsaktan güneş batıncaya kadar, yemekten, içmekten ve cinsî münâsebetten kendini men etmektir.

Orucun Farzları:
1- Niyet etmek 
2- Niyetin ilk ve son vaktini bilmek, 
3- İkinci fecirden itibaren güneş batıncaya kadar, orucu bozan şeylerden kendini tutmaktır. 

Oruca başlama zamanına "imsak", orucu açmaya da "iftar" denir.

Oruç altı kısımdır:
1- Farz, 
2- Vacip, 
3- Sünnet, 
4- Mendûp, 
5-Nâfile, 
6- Mekruh.

Farz Oruç: Ramazan orucunun edâ ve kazası ve keffâret orucu. 
Vacip Oruç: Bozulan nafile orucun kazası ve adak orucu. 
Sünnet Oruç: Muharrem ayının 9'uncu günüyle beraber Âşûre günü yâni 1O'ncu günü tutulan oruçtur. 
Mendûp Oruç: Her aydan tutulan 3 gün oruç. O üç günün "eyyamı biyz" yani Arabi ayın 13,14,15 inci günleri olması da mendûptur. 
Nafile Oruç: Şu zikrettiğimiz oruçlardan başka mekruh olmayan oruçlar nafiledir. 
Mekruh Oruç: Yalnız âşûre gününde (dokuzuncu veya onbirinci günü ile beraber olmadan) tutulan oruçtur. Ramazan bayramının birinci, kurban bayramının 1, 2,3 ve 4'üncü günleri oruç tutmak tahrîmen/harama yakın mekruhtur.

Oruç ayrıca iki kısımdır: 
1- Geceden niyet icap eden oruçlar: Ramazanın kazası, nafileden bozulan ve gününe gün tutulan oruç, keffâret oruçları, zamanı belli olmayan nezir oruçları. Bunlarda mutlaka geceden niyet şarttır.

2- Geceden niyet icap etmeyen oruçlar: Ramazan ayında tutulan oruç, zamanı muayyen olan nezir ve nafile oruçlar. Bunlara geceden niyet şart değildir. Gece niyet yapılabildiği gibi, gündüzün kaba kuşluğa kadar da niyet yapılabilir. Ramazan günlerinde ister mutlak oruca niyet edilsin, isterse nafileye veya başka bîr vâcipe niyet edilsin, oruç ramazan orucu olur.
Blogger tarafından desteklenmektedir.