Header Ads

Nazar değmesi haktır

Nazar değmesi haktır
Nazar değmesi haktır


Nazardan Allâhü Teâlâ'ya sığınmalıdır. Resûlullâh Efendimiz (s.a.v.) buyurmuştur ki: "Kendisinin veya kardeşinin bir şeyi bir kimsenin hoşuna gidince bereketle dua etsin. Çünkü nazar değmesi hakdır."

Bizde "Mâşâallah, Tebârekellâh" denilmesi âdettir.

Bir hadîs-i şerifte de: "Her kim hoşuna giden bir şeyi görünce "Mâşâallâh, lâ kuvvete illâ billâh" derse o şeye nazar (göz değmesi) zarar vermez."

diye buyurulmuştur.

Nazar değmesin diye çocukların elbisesine boncuk işlenmesi, nazarlıklar takılması caiz değildir. Bunlar câhiliyyet devrine âid bir âdettir.

Fakat ekin tarlalarında, bostanlarda birer değnek üzerine hayvan kafası takılmasında bir mahzur yoktur. Bunlar, hem birer korkuluktur; bazı zararlı kuşların, hayvanların buralara gelip sokulmalarına mâni olur, hem de göz değmemesine bir sebep olabilir. Çünkü "İsâbet-i ayn" denilen göz değmesi çok kere vâki'dir. İnsana da, hayvana da, mala da değebilir. Öyle olunca tarlaya, bostana bakacak kimselerin gözleri ilk evvel bu yüksek korkuluklara dokunur. Artık ondan sonra ekinlere ve-sâireye dokunmasında bir zarar kalmayabilir.
Blogger tarafından desteklenmektedir.