Header Ads

Müslüman, dünya ve kadını nasıl değerlendirmeli?

Müslüman, dünya ve kadını nasıl değerlendirmeli?
Müslüman, dünya ve kadını nasıl değerlendirmeli?

Peygamberimiz bir hadis-i şeritlerinde buyuruyorlar ki:
"Dünya hoş (manzaralı ve) tatlıdır. Allah sizi orada halife kıldı da nasıl iş göreceğinize bakıp durmak­tadır. Gözünüzü açın! Dünyadan sakının, kadından sakının."
(İbni Mace c. 2, s. 1325). '

Dünyadan ve kadından sakınmak, bunları terk edip uzaklaşmak manasına olmayıp, bunlara karşı aşırı düşkünlükten ve dini vazifeleri ihmal edecek derecede meyl et­mekten sakınmak anlamında kullanılmış olmaktadır. Harama meyl etmemek ve dini vazifeleri engellememek şartı ile dünya zararlı değildir. Su, gemiye sızmadıkça yararlı ve hatta zaruri­dir. Su, geminin içine sızarsa o zaman tehlike arzetmeye başlar. Dünya sevgisi de kalbin içine sızmadıkça zararlı değil, ya­rarlıdır.
Bir babanın çocuğuna "Ateşten sakın" demesi, soba yakma, ateşten faydalanma, demek olmayıp, "ateşten gelebile­cek zarara karşı uyanık bulun, elini yakma" anlamında bir uyarı olmaktadır. Hadis-i şerifteki "Sakının" ifadesi "Kaçınız"manasına gelmeyip, "Dikkatli ve uyanık bulu­nun" demektir.
Kadından sakının, demenin manası da aynen bunun gibi­dir. Yani sakın evlenmeyin, kadınlara yaklaşmayın, demek değildir. Kadınların kötülüklerinden sakının; onlar sebebiyle gelecek zararlardan kendinizi koruyun, demektir.
Ali Eren - İzdivaç ve Mahremiyetleri 
Blogger tarafından desteklenmektedir.