Header Ads

''Mağlup olursak kusur hep bizdedir'' Barbaros Kaptan-ı Derya Hayrettin Paşa

''Mağlup olursak kusur hep bizdedir'' Barbaros Kaptan-ı Derya Hayrettin Paşa
''Mağlup olursak kusur hep bizdedir'' Barbaros Kaptan-ı Derya Hayrettin Paşa


...Midilli adasına dönüp dâhil olduk.'Vatan sevgisi îmândandır." buyruldu... Akraba ve taallukatımızla görüşüp sılayı rahm eyledik. Hâl ve hatırlarını sorduk.Hak rızâsı için kazanlar kaynatıp, yedi gün yedi gece, eli gücü yetmez fakirleri yedirip içirdik. Yetimleri sevindirdik. Sünnetsiz olan yetimleri aratıp buldurduk. Gönülleri şâd olsun diye onlar için düğün yaptırıp, sırtlarına yeni esvaplar giydirdik.

Yetim kalmış gelinlik kızcağızları ev ev aratıp buldurup çeyizini yapıp evlendirdik.Kimsesiz kalmış dul karıcıkları, hizmete gücü yetmeyen ihtiyarları, sakatları hep hâili hâlince görüp gözettik.Çarşıda pazarda şöyle dellâl bağırttım:

- Askerler tarafından çarşıda, pazarda akçasız bir habbe şeyi alınan bana gelsin. İğnesi gidene çuvaldız vereyim. Biz buraya hayır duâ almaya geldik. Kimsenin ırzına malına zarar verecek, hatırını kıracak, zulüm olacakşeylere razı değiliz. Öyle eden kimseler bizden değillerdir.Gâzîlerin kemerleri gaza nimetlerinden sucuk gibi dolu idi. Kimsenin bir şeye ihtiyâcı yoktu. Bir akçalık şeye beş akça verirlerdi. Herkes kendi yemesinde içmesinde îdi.İnsan şöyle dursun, bir karınca bile incitilmezdi. Her şey nizam intizam içinde idi. Halk yemiş gibi şeyleri, kendi rızâsı ile gazilere verir:

- Siz mücâhit kimselersiniz, yiyin afiyet olsun.

Diye yalvarırlardı, gâzîler almazdı.Bu mertebede adalet İle hareket eden gâzilerl Allâhü Azîmü'ş-şân din düşmanı olan kâfirler üzerine mansur ve muzaffer eylemez mi? Yolunca gidilirse, düşman İslâm'a hiç bir şekilde zafer bulamaz. Mağlup olursak kusur hep bizdedir.Hemen Allâhü Azîmü'ş-şân, Habîb-i Ekrem (s.a.v.) hürmetine, karada ve denizde, asâkir-i İslâm karındaşlarımızı düşman üzerine mansur ve muzaffer eyleyivere. Âmîn yâ Rabbe'l-Alemîn.
(Barbaros-Kaptan-ı Derya- Hayreddin Paşa'nın Hatıraları)
Blogger tarafından desteklenmektedir.