Header Ads

Latin yazısı Türk yazısı değildir; Mehmet Şevket Eygi

Latin yazısı Türk yazısı değildir; Mehmet Şevket Eygi
Latin yazısı Türk yazısı değildir; Mehmet Şevket Eygi


SORUYORLAR: Siz Arap mısınız ki, Türkçeyi Arap yazısıyla yazmak istiyorsunuz?

Cevap: Siz Latin misiniz ki, Türkçeyi latin harfleriyle yazmayı marifet sanıyorsunuz?


Latin harfleriyle Türkçe çok kolay okunup yazılıyormuş.Yazının kolay olması, okunduğu gibi yazılması, yazıldığı gibi okunması bir halk ve bir kültür için iyi değildir.


İngilizceye bakalım: Konuştukları gibi mi yazıyorlar, yazdıkları gibi mi okuyorlar?
İngilizce belki de imlası en zor dildir. Lastik yazarlar kauçuk okurlar. Meşhur edipleri Shakespeare'i böyle yazıyorlar, Şekspir okuyorlar. İsland yazıyorlar, aylınd okuyorlar.
Fransızca konuşulduğu gibi mi yazılıyor?


Kolay bir alfabe bir toplumun zekasını dumura uğratır, aklını tembelleştirir.
Çince, yazı itibarıyla dünyanın en zor dilidir. Bu zorluk Çin çocuklarına azim, sabır, başarı, güç kazandırmaktadır.


Japonca da böyledir.
Dünyaya bakın:


Çin, Japonya, Hindistan, Kore, Ara
p dünyası, Gürcistan, Ermenistan, İsrail, Habeşistan... Daha nice ülke ve halk yazılarını kendi alfabeleriyle veya yazı sistemleriyle okuyup yazıyor.Bu yüzden geri mi kalmışlardır?


O çok sevdiğimiz İsrail niçin Latin alfabesine geçmedi.
Müslümanların yazılarını değiştirenStalin niçin Gürcülerin ve Ermenilerin millî yazılarına dokunmadı?


Bir milyarlık Hindistan o çetrefil Sanskrit yazısıyla ilimlerde, fenlerde, sanatlarda harikalar meydana getiriyor.
Türkler tarih boyunca en az on beş yazı çeşidini kullanmışlardır.
Bu on beş çeşit yazıdan en fazla İslam Kur'an yazısını kullanmışlardır.
Türkiye'nin tarihi, edebiyatı, toplumsal hafızası onların Arap yazısı bizim İslam Kur'an yazısı dediğimiz yazı ile kayda alınmıştır.
Türk dili için latin yazısı mı daha uygundur, yoksa İslam yazısı mı?


Bu kunuda ben bir şey söylemeyeyim. Kazanlı (Tataristan) Türkolog ve dilbilimci Âlimcan Şeref bey, 1926 Bakü Türkiyat kongresinde okumuş olduğu "Harflerimizin Müdafaası" adlı kitabında Arap alfabesinin Türk diline Latin alfabesinden daha uygun olduğunu ilmen ispat etmektedir. (Bedir Yayınevi, tel.            0212/519 36 18      ) Stalin bilahare bu zatı on sene zindanda çürütmüştür.


Latin yazısının Türkiye'yi, Türkleri, Türk kültürünü ilerlettiği, çağdaş uygarlık ufuklarına fırlattığı, ilim ve fenlere hizmet ettiği, edebiyatı, ilmi, irfanı geliştirdiği iddiası temelsizdir. Beyinleri ideolojik kuruntularla dumura uğramış demagoglara bunu anlatamazsınız.

Mehmet Şevket Eygi
Gazeteci - Yazar

Blogger tarafından desteklenmektedir.