Header Ads

Kur'ân-ı Kerim şifâdır, rahmettir

Kur'ân-ı Kerim şifâdır, rahmettir
Kur'ân-ı Kerim şifâdır, rahmettir


"Biz de Kurân'dan öyle âyetler İndiririz ki müminler İçin o bir şifâ ve bir rahmettir, zâlimlerin ise ancak hasarını (ziyânını) artırır." (İsrâ Sûresi, âyet 82)

Bu âyet-i kerîmede dünyâ türlü türlü dert, hastalık, belâ ve sıkıntılarla dolu bir hastahâneye, Peygamber Efendimiz bir doktora, Kur'ân-ı Kerîm de şifalı bir ilme, tam bir gıdaya benzetilmiş oluyor.

Şüphecilik, nifak, küfür, zulüm, düşmanlık, hırs, ümitsizlik, tembellik, cahillik, taassub gibi ahlâkî, içtimaî/sosyal ve rûhânî hastalıklara karşı Kur'ân'ın bir şifâ ve rahmet olduğu şüphesizdir.
Bundan başka, doktorların âciz kaldığı nice hastalıklara karşı şifâ olduğu da ehline malûmdur.
Bununla beraber zâlimlerin ancak hasarını ziyanını arttırır. Hakkı sevmeyenler inanmazlar da o şifâ ve rahmetten istifâde etmezler. Bu suretle zararlarını arttırmaktan başka bir şey yapmazlar, kendilerine zulmederler. İşte zâlimler; nimete şükretmeyen, şer hâlinde ümid ve duâ hasleti bulunmayan insanlardır. Kur'ân böylelerinin ziyânını arttırır.

Elbette ki, tedaviye muhtaç olan bir şahıs, kendisine verilen en faydalı ilâcı terkeder de midesini zehirli şeyler ile doldurursa kendi hayatına kasdetmiş, kendisini helake götürmüş olur.

Blogger tarafından desteklenmektedir.