Header Ads

Kişinin helaki karısının elinden olabilir

Kişinin helaki karısının elinden olabilir
Kişinin helaki karısının elinden olabilir

Erkek, eşinin ve çoluk çocuğunun nafakasını helal yoldan kazanmaya, ailesini helal lokma ile beslemeye mecburdur. Bazen olur ki, kişinin helal yoldan kazandığı, ailesinin geçim standardını karşılamaya yetmez. Maişet sıkıntısı, geçim darlığı baş gösterir. Bu durumda yapılacak iş; geçim standardını biraz geriye çekmek, sıkıntılara sabır ve iktisatla göğüs germektir.
Resulüllah Efendimiz (s.a.v.) buyurmuşlardır:
"Bir zaman gelecek, kişinin helaki, karısının ve ço­cuklarının elinden olacaktır. Bunlar onu, fakirlikle ayıplar ve gücünün yetmeyeceği şeyleri kendisinden isterler. Adam bu sebeple, tehlikeli (haram ve gayr-i meşru) işlere girerek dinini harap, kendini helak eder." (Beyhaki)

Ali Eren - İzdivaç ve Mahremiyetleri 
Blogger tarafından desteklenmektedir.