Header Ads

Kanuni Sultan Süleyman devrinde ordumuz

Kanuni Sultan Süleyman devrinde ordumuz
Kanuni Sultan Süleyman devrinde ordumuz
Kanunî Sultan Süleyman devrinde devlet bünyesinin umumî intizâmına/genel düzenine bütün dünya hayrandır. Tarihçilerden Jorga (1871-1940) bu vaziyeti şöyle anlatır:
"Fransız seyyahlarını en çok hayran eden şey, bu milletin o mükemmel nizam ve intizâmiyle çok sıkı ve ciddî olan disiplinidir. O devirde Türkiye'ye gelen seyyahlar, hiç bir gürültü çıkarmadan sessizce gidip gelen Osmanlı ordularının hareketlerini fark etmek imkânı olmadığını tekrar tekrar anlatırlar. Asker yola çıkarken hiçbir söz duyulmaz:

Binlerce cengâverlerden mürekkeb olan bu muazzam kütleler, derin bir sessizlik içinde gayet vakur, yerlerinden kalkıp yollarına giderler. Öksürük sesleri bile hafiftir. Bu hâli kendi gözleriyle gören şahitlerin sayısı on seyyahtan/gezginden aşağı değildir."Kanunî devrinin tarihini yazmış olan batılı bir tarihçi F. Dovvney Türk ordusu hakkında şöyle der: 

'Türk ordugâhlarının (17. asırdaki) sıhhî vaziyetiyle intizâmı yirminci asrın bu sahalarda örnek olan teşkilâtlarını aratmayacak kadar mükemmeldi. En sıkı disipline tâbi olan Türk orduları daimî bir sükûn ve teyakkuz içinde idi."
Blogger tarafından desteklenmektedir.