Header Ads

Kadın ihtilam olur mu?

Kadın ihtilam olur mu?
Kadın ihtilam olur mu?

Aişe (r.a.)dan rivayet olunmuştur: Ensardan ümmü Süleym -ki Enes bin Malik'in annesidir- şöyle demişti:
- "Ey Allah'ın Resülü, şüphe yok ki (Aziz ve Celil) olan Allah, hakkı açıklamaktan haya etmez. Kadın rüyada erkeğin gördüğü şeyi (ihtilam olmayı)gördüğü zaman boy abdesti alacak mı? Ne görüştesiniz (bana ha­ber veriniz)".Aişe (r.a.) demiştir ki: Resülüllah (s.a.v.) bu­nun üzerine:
- "Evet, bir yaşlık bulursa gusletsin" buyurdu.
Aişe (r.a.) diyor ki: Ben Ümmü Süleym'e dönerek "Yuh sana. Öyle şey olur mu, kadın bunu görür mü?" dedim. Resülüllah (s.a.v.) bana dönerek:
- “Sağ (el)in tozlansın ey Aişe! Ya (çocuğun ana veya babaya) benzemesi nereden oluyor?" buyurdu. (Ebu Davud c. ı, s. 6ı).
Rüyada ihtilam olma hali, ekseriyetle erkekte görülür.
Nadiren kadınlar da ihtilam olurlar. Bu durumda yapacakları şey, hadis-i şerife göre hareket etmektir.
.
.
Ali Eren - İzdivaç ve Mahremiyetleri
Blogger tarafından desteklenmektedir.