Header Ads

İpek böceği ve insan

İpek böceği ve insan
İpek böceği ve insan


Ebû Tâlib el-Mekkî (r.a.) Kûtü'l-Kulûb isimli kitabında şöyle buyurmuştur:

"Bazı hikmet sahipleri, insanoğlunu ipek böceğine benzetmişlerdir. İpek böceği, çıkış yeri kalmayıncaya kadar ipeği kendi üzerine örer durur. Dokumayı tamamlayınca çıkmak ister, ancak dokuduğuna zarar vermesin diye öldürülür, ipeği başkasına kalır.


İpek böceğinin hali; ailesi ve malı yolunda ömrünü tüketipte malları varislerine kalan cahil kazanç sahiplerininin haline benzer. Eğer vârisleri malı Allah'a itaatte ve hayır yolunda harcarlarsa malın hayrı onlara, hesabı ise kendisine âit olur. Eğer onunla Allah'a isyanda bulunurlarsa günahta onlara ortak olur. Hangisi daha zararlıdır; insanın ömrünü başkası için harcaması mı yoksa malının sevabını başkasının mîzânında görmesi mi?"
Blogger tarafından desteklenmektedir.